ÇAĞRIŞIMCILIK (TDK)

Bütün bellek işlemlerini, aklın bütün ilkelerini hatta bellek hayatının hepsini, düşüncelerin çağrışımı ile açıklamak isteyen öğreti.

Çağrışımcılık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi I , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKLAMAK Nedir?


1 . Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek, afişe etmek.
2 . Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek: "Bakan, bu konuda düşüncelerini açıkladı."- .
3 . Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.
4 . Açıkça söylemek, ifşa etmek: "Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı."- T. Buğra.
5 . Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

AKLI Nedir?

Akı bulunan.

BELLEK Nedir?


1 . Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin: "Böylelerini dinlediğimizde, belleğimizde sözleri, hiç mi hiç, kalmaz."- S. Birsel.
2 . bilişim Bir bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

ÇAĞRI Nedir?


1 . Birinin bir yere gelmesini isteme, davet: "Bu gizli çağrı neden icap ediyordu?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Çağrı cihazı.

ÇAĞRIŞIM Nedir?


1 . Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması: "Goethe denince herkesin aklına gelen ilk çağrışım, dünyanın sayılı iki üç dâhi yazarından biri olduğudur."- H. Taner.
2 . Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai: "Gününde dedikleriyle günümüzde olanlar arasında kolaylıkla çağrışımlar, karşılaştırmalar kurabiliriz."- N. Cumalı.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNCEL Nedir?


1 . Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan.
2 . Yalnız düşünce ile kavranabilen.

HATTA Nedir?


1 . Bile, hem de: "Bunlar çok sağlam hatta en sağlam devlet eshamından sayılır."- E. E. Talu.
2 . zarf (ha'tta:) Üstelik, ayrıca: "Dördü de buna inanmak istiyor hatta için için inanıyorlardı."- T. Buğra.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

A C I I I I K L M R Ç Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Çağrışımcılık,

10 Harfli Kelimeler

Aşırıcılık, Çağrıcılık, Çağrışımcı, Çağrışımlı,

9 Harfli Kelimeler

Çıkarılış, Çımacılık, Şıracılık,

8 Harfli Kelimeler

Açıcılık, Arıcılık, Aşıcılık, Aşırılık, Çağrılık, Çağrılış, Çağrışım, Çakşırlı, Çığırmak, Çığralık, Kırağılı,

7 Harfli Kelimeler

Ağcılık, Ağırlık, Alkışçı, Aşçılık, Çağırım, Çağırış, Çağrıcı, Çağrılı, Çakılış, Çakırcı, Çalımcı, Çalışım, Çarıklı, Çarşılı, Çığırış, Çığırma, Çıkarcı, Çıkarım, Çıkarış, Çıkılma, Çıkışlı, Çıkışma, Çıkmalı, Çıralık, Kaçırış, Kamçılı, Kamışlı, Karışım, Karşıcı, Kırılış, Kırılma, Kırışma, Kırmacı, Kırmalı, Lağımcı, Şarkıcı, Şımarık, Şıralık,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acılık, Acımık, Açılım, Açılış, Açkıcı, Açkılı, Ağımlı, Ağrılı, Akılcı, Akımcı, Akışlı, Alçıcı, Alımcı, Alışık, Alışkı, Arıkçı, Arılık, Aşıklı, Cağlık, Camlık, Cırlak, Cırmık, Çağcıl, Çağrım, Çakıcı, Çakılı, Çakşır, Çamlık, Çarklı, Çarlık, Çığlık, Çımacı, Çıralı, Ilıcak, Ilıkça, Ilımak, Iraklı, Işıkçı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Açıcı, Açlık, Ağcık, Ağılı, Akçıl, Akıcı, Alıcı, Alkım, Alkış, Arıcı, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Camlı, Carlı, Çağrı, Çakıl, Çakım, Çakır, Çakış, Çalık, Çalım, Çalış, Çalkı, Çarık, Çarşı, Çığır, Çıkar, Çıkış, Çıkma, Çıkra, Çırağ, Çırak, Ilıca, Ilıma, Irkçı, Irmak, Işıma,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açış, Açkı, Ağcı, Ağıl, Ağım, Ağır, Ağış, Ağlı, Ağrı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alış, Arık, Arış, Arlı, Aşçı, Aşık, Aşım, Cılk, Çakı, Çalı, Çark, Çığa, Çıkı, Çıma, Çıra, Iğıl, Ilık, Ilım, Irak, Işık, Işıl,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Ağı, Akı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Cağ, Cam, Car, Cık, Çağ, Çak, Çal, Çam, Çar, Çığ, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kıç, Kığ, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lam, Lığ, Maç, Mal, Maş, Ram, Şak, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Al, Am, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.