ÇAĞRIŞIMCI (TDK)

Çağrışımcılık öğretisi taraftarı olan.

Çağrışımcı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi I , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞRIŞIMCILIK Nedir?

Bütün bellek işlemlerini, aklın bütün ilkelerini hatta bellek hayatının hepsini, düşüncelerin çağrışımı ile açıklamak isteyen öğreti.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

TARAFTAR Nedir?


1 . Yandaş: "Siz işin olmaması taraftarısınız."- A. Gündüz.
2 . spor Sporcunun veya sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe veya bayrağa bağlı kimse: "Taraftara aklını peynir ekmekle yediren çılgın ve ilkel spor basını bu örnek karşısında kına yakabilir."- T. Dursun K.

A C I I I M R Ç Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çağrışımcı,

8 Harfli Kelimeler

Çağrışım,

7 Harfli Kelimeler

Çağırım, Çağırış, Çağrıcı, Çığırış, Çığırma,

6 Harfli Kelimeler

Çağrım, Çımacı, Şıracı,

5 Harfli Kelimeler

Açıcı, Arıcı, Aşıcı, Aşırı, Çağrı, Çarşı, Çığır, Çırağ, Işıma, Mıcır,

4 Harfli Kelimeler

Açım, Açış, Ağcı, Ağım, Ağır, Ağış, Ağrı, Arış, Aşçı, Aşım, Çığa, Çıma, Çıra, Marş, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Ağı, Arı, Arş, Aşı, Cağ, Cam, Car, Çağ, Çam, Çar, Çığ, Ira, Maç, Maş, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Am, Ar, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.