ÇAĞLAYIK (TDK)

Yerden ses çıkararak, gürültüyle kaynayarak çıkan genellikle sıcak su, kaynak.

Çağlayık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

GÜRÜL Nedir?

Bol ve gür çıkan ya da akan şeylerin sesini anlatır.

GÜRÜLTÜ Nedir?


1 - Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin tümü, patırtı, °şamata.
2 - Birçok kişinin karıştığı kavga, karışıklık ya da tartışma.

KAYNAK Nedir?


1 . Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe: "İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: "Işık kaynağı."- . "Isı kaynağı."- .

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

A A I K L Y Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çağlayık,

7 Harfli Kelimeler

Ağaçlık, Aylakçı, Çalkağı,

6 Harfli Kelimeler

Ağaçlı, Ağalık, Alaçık, Alıkça, Ayakçı, Ayaklı, Çaylak, Çaylık, Yağlık, Yakalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Ağlak, Akçıl, Alçak, Aylak, Aylık, Çağla, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çaylı, Kaçlı, Kalay, Kalça, Kalıç, Kalya, Kayaç, Laçka, Lakçı, Layık, Yağlı, Yalak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Ağaç, Ağıl, Ağlı, Akaç, Akça, Akıl, Aklı, Alay, Alçı, Alıç, Alık, Ayak, Ayal, Ayça, Ayık, Ayla, Aylı, Çağa, Çakı, Çalı, Çığa, Kaça, Kaçı, Kala, Kaya, Kayı, Kıya, Laka, Yağı, Yaka, Yakı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Aya, Ayı, Çağ, Çak, Çal, Çay, Çığ, Kaç, Kal, Kay, Kıç, Kığ, Kıl, Lak, Lığ, Yağ, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.