ÇAĞDAŞLAŞTIRMAK (TDK)

Çağdaşlaşmasına yol açmak, çağcıllaştırmak, modernleştirmek, asrileştirmek, muasırlaştırmak.

Çağdaşlaştırmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

ASRİ Nedir?

Çağdaş.

ÇAĞCIL Nedir?


1 . Çağdaş: "Kuşku yok ki çok modern, çağcıl bir roman."- S. İleri.
2 . Tekniğin, bilimin yeniliklerinden yararlanan, modern.

ÇAĞCILLAŞTIRMA Nedir?

Çağdaşlaştırma.

ÇAĞCILLAŞTIRMAK Nedir?

Çağdaşlaştırmak.

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

ÇAĞDAŞLAŞMA Nedir?

Çağdaşlaşmak işi, çağcıllaşma, modernleşme, asrileşme, muasırlaşma, modernizasyon.

MODERN Nedir?


1 . Çağdaş: "O ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi."- H. Taner.
2 . Çağcıl.

MODERNLEŞTİRME Nedir?

Çağdaşlaştırma.

MODERNLEŞTİRMEK Nedir?

Çağdaşlaştırmak.

MUASIR Nedir?

Çağdaş: "Muasır medeniyet."- .

A A A A D I K L M R T Ç Ğ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Çağdaşlaştırmak,

14 Harfli Kelimeler

Çağdaşlaştırma,

13 Harfli Kelimeler

Ağdalaştırmak,

12 Harfli Kelimeler

Ağdalaştırma, Çağdaşlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Adlaştırmak, Aşağılaşmak, Aşağılatmak, Çağdaşlaşma, Dalaştırmak, Karşıtlaşma, Kaşağılatma,

10 Harfli Kelimeler

Adlaştırma, Ağaçlaşmak, Ağartılmak, Ağdalaşmak, Ağırlaşmak, Ağırlatmak, Aklaştırma, Aşağılamak, Aşağılaşma, Aşağılatma, Çağıldamak, Çakıldatma, Çakırlaşma, Çaşıtlamak, Çatıklaşma, Çatıldamak, Çatırdamak, Dalaştırma, Karşılaşma, Karşıtlama, Kaşağılama, Katırlaşma, Kıraçlaşma, Şakırdatma, Şarıldamak, Şartlaşmak, Şaşalatmak, Taraşlamak, Tıraşlamak,

9 Harfli Kelimeler

Açıklaşma, Açıklatma, Açkılatma, Ağaçlamak, Ağaçlaşma, Ağartılma, Ağdalaşma, Ağılaşmak, Ağırlamak, Ağırlaşma, Ağırlatma, Akaçlatma, Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Aldırtmak, Aralatmak, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Arkadaşça, Artakalma, Artıklama, Aşağılama, Aşılatmak, Çağdaşlık, Çağıldama, Çağırtmak, Çağrılmak, Çağrışmak, Çakıldama, Çaldırmak, Çaşıtlama, Çatıldama, Çatırdama, Dağlatmak, Daraltmak, Darıltmak, Darlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Açıklama, Açkılama, Açtırmak, Adaklama, Adlaşmak, Ağaçlama, Ağartmak, Ağdırmak, Ağılamak, Ağılaşma, Ağırlama, Ağıtlama, Ağlaşmak, Ağlatmak, Ağrıtmak, Akaçlama, Akçalama, Alakadar, Aldatmak, Aldırmak, Aldırtma, Altmışar, Araklama, Aralamak, Aralatma, Aralıkta, Aratılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arkalama, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Çağırmak, Çağırtma, Çağlamak,

7 Harfli Kelimeler

Açılama, Açılmak, Açmalık, Açtırma, Adamlık, Adaşlık, Adatmak, Adlaşma, Ağaçlık, Ağarmak, Ağartma, Ağdalık, Ağdırma, Ağılama, Ağırşak, Ağlamak, Ağlaşma, Ağlatış, Ağlatma, Ağrımak, Ağrıtma, Akçadağ, Aklaşma, Aklımda, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alçarak, Aldatış, Aldatma, Aldırma, Alışmak, Almaşık, Altışar, Aralama, Aratmak, Ardılma, Arılama,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Adaklı, Adalar, Adamak, Adatma, Ağaçlı, Ağalık, Ağarık, Ağarma, Ağartı, Ağdalı, Ağlama, Ağlatı, Ağrıma, Akağaç, Akdarı, Akışma, Akıtma, Aklama, Alaçam, Alaçık, Aladağ, Alarma, Alaşım, Alıkça, Alışma, Altmış, Amaçlı, Amalık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Arkalı, Armada, Armalı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açlık, Açmak, Adalı, Adama, Adamı, Ağlak, Ağmak, Akala, Akçıl, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alçak, Alkım, Alkış, Almaç, Almak, Almaş, Altık, Araka, Arama, Ardak, Ardıç, Ardıl, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşağı, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Açma, Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Ağaç, Ağda, Ağıl, Ağım, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağlı, Ağma, Ağrı, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amaç,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Çağ, Çak, Çal, Çam, Çar, Çat, Çığ, Çıt, Dağ, Dal, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıç, Kığ,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ağ, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.