ÇAĞDAŞLAŞMAK (TDK)

Çağın tutumuna, anlayışına, gereklerine uymak, çağdaş duruma gelmek, çağcıllaşmak, modernleşmek, asrileşmek, muasırlaşmak.

Çağdaşlaşmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ASRİ Nedir?

Çağdaş.

ASRİLEŞME Nedir?

Çağdaşlaşma.

ASRİLEŞMEK Nedir?

Çağdaşlaşmak.

ÇAĞCIL Nedir?


1 . Çağdaş: "Kuşku yok ki çok modern, çağcıl bir roman."- S. İleri.
2 . Tekniğin, bilimin yeniliklerinden yararlanan, modern.

ÇAĞCILLAŞMA Nedir?

Çağdaşlaşma.

ÇAĞCILLAŞMAK Nedir?

Çağdaşlaşmak.

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

MODERN Nedir?


1 . Çağdaş: "O ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi."- H. Taner.
2 . Çağcıl.

MODERNLEŞME Nedir?

Çağdaşlaşma.

MODERNLEŞMEK Nedir?

Çağdaşlaşmak.

MUASIR Nedir?

Çağdaş: "Muasır medeniyet."- .

MUASIRLAŞMA Nedir?

Çağdaşlaşma.

MUASIRLAŞMAK Nedir?

Çağdaşlaşmak.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

UYMAK Nedir?


1 - Ölçüleri birbirini tutmak, tam gelmek.
2 - Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek.
3 - Beğeniye, anlayışa uygun düşmek.
4 - Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma ya da egemen bir güce uygun davranışta bulunmak.

A A A A D K L M Ç Ğ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Çağdaşlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Çağdaşlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Ağaçlaşmak, Ağdalaşmak,

9 Harfli Kelimeler

Ağaçlamak, Ağaçlaşma, Ağdalaşma, Şakalaşma, Şaşakalma, Şaşalamak,

8 Harfli Kelimeler

Adaklama, Adlaşmak, Ağaçlama, Ağlaşmak, Akaçlama, Akçalama, Çağlamak, Dağlamak, Dalaşmak, Şaşalama,

7 Harfli Kelimeler

Adlaşma, Ağlamak, Ağlaşma, Akçadağ, Aklaşma, Çağlama, Çalkama, Dağlama, Dalamak, Dalaşma, Kağşama, Kaşlama, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Adamak, Ağlama, Akağaç, Aklama, Alaçam, Aladağ, Çağdaş, Çağmak, Çalmak, Dalama, Dalmak, Maşala, Şaşmak,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Adama, Ağlak, Ağmak, Akala, Akşam, Alaka, Alçak, Almaç, Almak, Almaş, Aşama, Aşmak, Çağla, Çağma, Çakal, Çakma, Çalak, Çalma, Çamaş, Dalak, Dalaş, Dalma, Damak, Damal, Damla, Kaçma, Kalça, Kalma, Laçka, Maada, Maçka, Malak, Şalak, Şaşaa, Şaşma,

4 Harfli Kelimeler

Açma, Adak, Adam, Adaş, Ağaç, Ağda, Ağma, Akaç, Akça, Akma, Alma, Amaç, Amal, Aşma, Çağa, Dama, Kaça, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Maça, Mala, Malç, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ağa, Aka, Ala, Ama, Aşk, Çağ, Çak, Çal, Çam, Dağ, Dal, Dam, Kaç, Kal, Kam, Kaş, Lak, Lam, Maç, Mal, Maş, Şad, Şak, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ağ, Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.