ÇAĞDAŞLIK (TDK)

Çağdaş olma durumu, çağcıllık, modernlik, asrilik, muasırlık, modernizm.

Çağdaşlık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASRİ Nedir?

Çağdaş.

ASRİLİK Nedir?

Çağdaşlık: "Bir kısmı da dansı, asrilik gereği kabul ediyor, ileriye geriye yürüyorlardı."- H. E. Adıvar.

ÇAĞCIL Nedir?


1 . Çağdaş: "Kuşku yok ki çok modern, çağcıl bir roman."- S. İleri.
2 . Tekniğin, bilimin yeniliklerinden yararlanan, modern.

ÇAĞCILLIK Nedir?

Çağdaşlık.

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MODERN Nedir?


1 . Çağdaş: "O ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi."- H. Taner.
2 . Çağcıl.

MODERNLİK Nedir?

Çağdaşlık.

MUASIR Nedir?

Çağdaş: "Muasır medeniyet."- .

A A D I K L Ç Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çağdaşlık,

7 Harfli Kelimeler

Adaşlık, Ağaçlık, Ağdalık, Çalkağı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Ağaçlı, Ağalık, Ağdalı, Alaçık, Alıkça, Çağdaş, Dağlıç, Dağlık, Kaşağı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Adalı, Ağlak, Akçıl, Alçak, Alkış, Aşağı, Aşlık, Çağla, Çakal, Çakıl, Çakış, Çalak, Çalık, Çalış, Çalkı, Dağlı, Dalak, Dalaş, Dalış, Dılak, Kaçış, Kaçlı, Kalça, Kalıç, Kalış, Kaşlı, Kışla, Laçka, Lakçı, Şalak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açkı, Adak, Adaş, Adıl, Adlı, Ağaç, Ağda, Ağıl, Ağış, Ağlı, Akaç, Akça, Akıl, Akış, Aklı, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Alış, Aşçı, Aşık, Çağa, Çakı, Çalı, Çığa, Kaça, Kaçı, Kadı, Kala, Laka, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Aşı, Aşk, Çağ, Çak, Çal, Çığ, Dağ, Dal, Dış, Kaç, Kal, Kaş, Kıç, Kığ, Kıl, Kış, Lak, Lığ, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ağ, Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.