ÇAĞDIŞILIK (TDK)

Çağdaş olmama durumu.

Çağdışılık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

A D I I I K L Ç Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Alkışçı, Aşçılık, Çakılış, Çıkışlı, Dağılış, Işıldak,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Çakılı, Çığlık, Dağlıç, Dağlık, Ilıkça, Işıkçı, Işıklı, Işılak, Kılağı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Ağılı, Akçıl, Alkış, Aşılı, Aşlık, Çakıl, Çakış, Çalık, Çalış, Çalkı, Çıkış, Dağlı, Dalış, Dılak, Dışık, Dışkı, Kaçış, Kaçlı, Kalıç, Kalış, Kaşlı, Kılıç, Kılış, Kışla, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açkı, Adıl, Adlı, Ağıl, Ağış, Ağlı, Akıl, Akış, Aklı, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Alış, Aşçı, Aşık, Çakı, Çalı, Çığa, Çıkı, Iğıl, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kaçı, Kadı, Kığı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağı, Akı, Aşı, Aşk, Çağ, Çak, Çal, Çığ, Dağ, Dal, Dış, Kaç, Kal, Kaş, Kıç, Kığ, Kıl, Kış, Lak, Lığ, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ağ, Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.