ÇAĞCILLAŞMA (TDK)

Çağdaşlaşma.

Çağcıllaşma kelimesi baş harfi Ç son harfi A olan bir kelime. Başında Ç sonunda A olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi C , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı Ç sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

ÇAĞDAŞLAŞMA Nedir?

Çağdaşlaşmak işi, çağcıllaşma, modernleşme, asrileşme, muasırlaşma, modernizasyon.

A A A C I L L M Ç Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çağcıllaşma,

8 Harfli Kelimeler

Acılaşma, Ağılaşma, Ağlamalı, Alçılama,

7 Harfli Kelimeler

Açılama, Ağılama, Ağlaşma, Alacalı, Alçalış, Alçalma, Allaşma, Almaşlı, Aşamalı, Aşılama, Çağlama, Çalışma, Çalmacı, Lığlama,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Açmacı, Ağaçlı, Ağlama, Alaçam, Alaşım, Alışma, Allama, Amaçlı, Aşılma, Çağcıl, Lamacı, Maaşlı, Maşacı, Maşala, Maşalı, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Alaca, Almaç, Almaş, Aşağı, Aşama, Camlı, Çağla, Çağma, Çalım, Çalış, Çalma, Çamaş, Lağım, Malca, Malcı,

4 Harfli Kelimeler

Açım, Açış, Açma, Ağaç, Ağcı, Ağıl, Ağım, Ağış, Ağlı, Ağma, Alçı, Alıç, Alım, Alış, Allı, Alma, Amaç, Amal, Amca, Aşçı, Aşım, Aşma, Çağa, Çalı, Çığa, Çıma, Lala, Lama, Maaş, Maça, Mala, Malç, Maşa, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Ağa, Ağı, Ala, Ama, Aşı, Cağ, Cam, Çağ, Çal, Çam, Çığ, Lal, Lam, Lığ, Maç, Mal, Maş, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.