ÇAĞIRTMAK (TDK)

Çağırma işini yaptırmak: "Salı günü bir adam çıkarıp müdürü köye çağırttı."- M. Ş. Esendal.

Çağırtmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

MÜDÜR Nedir?


1 . İdare eden, yöneten: "Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar."- N. Cumalı.
2 . Başöğretmen.
3 . Yönetmen.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

A A I K M R T Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çağırtmak,

8 Harfli Kelimeler

Açtırmak, Ağrıtmak, Çağırmak, Çağırtma, Çaktırma, Çıkartma, Kaçırtma, Matrakçı,

7 Harfli Kelimeler

Açtırma, Ağrımak, Ağrıtma, Aktarım, Arıtmak, Çağırma, Çıkarma, Çırakma, Kaçırma, Tarakçı,

6 Harfli Kelimeler

Ağarık, Ağartı, Ağrıma, Akıtma, Arakçı, Arıtma, Artmak, Çağmak, Çağrım, Çarkıt, Çatmak, Irakça, Iramak, Karağı, Karıma, Karmaç, Kartça, Kıraat, Matrak, Tıkama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açmak, Ağmak, Aktar, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Artım, Artma, Atmak, Atmık, Çağma, Çağrı, Çakar, Çakım, Çakır, Çakma, Çakra, Çamat, Çarık, Çarka, Çatak, Çatık, Çatkı, Çatma, Çıkar, Çıkma, Çıkra, Çırağ, Çırak, Çıtak, Irama, Irmak, Kaçar, Kaçma, Kaçta, Kağıt, Kamçı, Karma,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açıt, Açkı, Açma, Ağaç, Ağım, Ağır, Ağıt, Ağma, Ağrı, Akaç, Akar, Akça, Akım, Akma, Amaç, Araç, Arak, Arık, Arka, Arma, Artı, Atak, Atçı, Atık, Atım, Atkı, Atma, Çağa, Çakı, Çark, Çatı, Çığa, Çıma, Çıra, Çıta, Irak, Kaça,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Çağ, Çak, Çam, Çar, Çat, Çığ, Çıt, Ira, Irk, Kaç, Kam, Kar, Kat, Kıç, Kığ, Kır, Kıt, Maç, Mat, Ram, Taç, Tak, Tam, Tar, Tığ, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Am, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.