ÇAĞIRTKAN (TDK)

Ötüşüyle kendi türünden olan kuşların çevresine toplanması için avcıların yararlandığı kuş, çığırtkan.

Çağırtkan kelimesi baş harfi Ç son harfi N olan bir kelime. Başında Ç sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N . Başı Ç sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AVCI Nedir?


1 . Avı kendine iş edinen kimse: "Avcı, elinde ipi silkeleyerek yavaş yavaş ağını çekiyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . Avcılara özgü şey: "Avcı çantası. Avcı giysisi."- .
3 . sıfat Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan): "Avcı kuş. Avcı kedi."- .
4 . mecaz Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse: "Yıldız avcısı."- .

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

ÇIĞIR Nedir?


1 . Çığın kar üzerinde açtığı iz.
2 . Patika.
3 . İz: "Sabanın sapına çalımlı çalımlı sarılarak kuvvetli demirin açtığı çığır üzerinde ağır adımlarla yürümekteydi."- N. Nâzım.
4 . Büyük hattatların sanat yolu: "Mustafa Rakım çığırı."- .
5 . mecaz Yeni bir biçim, yöntem veya yol: "Edebiyatımızda büyük bir çığırın ilk ve güçlü öncüsü olan bu hikâyeler..."- H. Taner.

ÇIĞIRTKAN Nedir?


1 . Çağırtkan.
2 . Bir olayı, bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kimse: "Haberini böyle fısıl fısıl anlatmaz, gümbür gümbür yayar çığırtkan dediğin."- T. Oflazoğlu.
3 . mecaz Çıkarı olduğu için birini övüp koruyan kimse.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖTÜŞ Nedir?

Ötme işi: "Oturmuş, ağustos böcekleriyle kurbağaların tatlı tatlı ötüşlerini dinliyorduk."- O. C. Kaygılı.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANMA Nedir?

Toplanmak işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

A A I K N R T Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çağırtkan,

7 Harfli Kelimeler

Açıktan, Kıranta, Tanrıça, Tarakçı,

6 Harfli Kelimeler

Ağarık, Ağartı, Arakçı, Arantı, Çağnak, Çarkıt, Çatkın, Irakça, Kantar, Kantçı, Karağı, Kartça, Katran, Kıraat, Natıka, Rantçı, Tankçı, Tarçın, Tırnak, Trança,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akran, Aktar, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Artın, Çağrı, Çakar, Çakın, Çakır, Çakra, Çanak, Çanta, Çarık, Çarka, Çatak, Çatık, Çatkı, Çıkan, Çıkar, Çıkra, Çınar, Çırağ, Çırak, Çıtak, Kaçar, Kaçta, Kağan, Kağıt, Kağnı, Kanat, Kanıt, Karın, Katar, Katır, Kıraç, Kıran, Kırat,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açıt, Açkı, Ağaç, Ağın, Ağır, Ağıt, Ağrı, Akaç, Akar, Akça, Akın, Anaç, Anık, Anıt, Anka, Araç, Arak, Arık, Arka, Artı, Atak, Atçı, Atık, Atkı, Çağa, Çakı, Çark, Çatı, Çığa, Çıra, Çıta, Irak, Kaça, Kaçı, Kana, Kanı, Kant,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Çağ, Çak, Çan, Çar, Çat, Çığ, Çın, Çıt, Ira, Irk, Kaç, Kan, Kar, Kat, Kıç, Kığ, Kın, Kır, Kıt, Nar, Taç, Tak, Tan, Tar, Tığ, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, An, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.