ÇAĞILTILI (TDK)

Çağıltısı olan: "Çağıltılı bir dereden geçerken yolcu telaş gösterir."- R. N. Güntekin.

Çağıltılı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞILTI Nedir?

Suyun, akarken taşlara, kayalara çarparak çıkardığı sesin adı: "Yalnız koca arktan akan suyun serin çağıltısı duyuluyordu."- C. Uçuk.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TELAŞ Nedir?


1 . Herhangi bir sebeple acelecilik: "Atatürk'ün gelişini göremedik ama koridordaki telaştan meseleyi anladık."- H. Taner.
2 . Kaygı, tasa, sıkıntı, endişe: "Ben geçerken onun telaşı, sizi dürtmesi gözümden kaçmadı."- H. E. Adıvar.
3 . Şaşkınlıktan doğan karışıklık, kargaşa: "O günü vapurda bulunup da hanımların telaşını görseydiniz."- R. N. Güntekin.

YOLCU Nedir?


1 . Yolculuğa çıkmış kimse.
2 . Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse: "Gişelerin önünde işsiz güçsüzler, erken gelen yolcular dolanıyordu."- N. Cumalı.
3 . mecaz Doğması beklenen çocuk.
4 . mecaz İyileşmesi umutsuz hasta.
5 . mecaz İşten çıkarılması beklenen kimse.

A I I I L L T Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çağıltılı,

7 Harfli Kelimeler

Çağıltı, Çığıltı,

6 Harfli Kelimeler

Ağıtçı, Alçılı, Altılı, Çalılı, Çatılı,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Altlı, Atılı, Çaltı, Lığlı, Taçlı,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Ağıl, Ağıt, Ağlı, Alçı, Alıç, Allı, Altı, Atçı, Atıl, Atlı, Çalı, Çatı, Çığa, Çıta, Iğıl,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağı, Alt, Çağ, Çal, Çat, Çığ, Çıt, Lal, Lığ, Taç, Tal, Tığ,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Al, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.