ÇIRPIŞTIRMAK (TDK)

Emek harcamadan özensiz ve üstünkörü yapmak: "O sıralar her gün Ulus'a başmakaleler çırpıştırmakta idi."- H. Taner.

Çırpıştırmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞMAK Nedir?

Ayakkabı, paşmak.

BAŞMAKALE Nedir?

Başyazı: ""O sıralar her gün Ulus'a başmakaleler çırpıştırmakta idi.""- .

ÇIRPI Nedir?


1 . Dal, budak kırpıntısı: "Bir çırpıya benzeyen kolunu sol tarafta bir yere uzattı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Boyalı ve gergin bir sicimi yay gibi çekip bırakmak yoluyla çizgi çizme: "Çırpı vurmak."- .
3 . Çok zayıf.

ÇIRPIŞTIRMA Nedir?


1 . Çırpıştırmak işi.
2 . sıfat Çarçabuk, özensiz ve üstünkörü yapılan (iş): "Telif ücretlerinin yükselmesi, edebiyatçının daha rahat koşullar altında çalışmasını sağlayacakken çırpıştırma kitaplar hazırlanmasına yol açtı."- T. Uyar.

ÇIRPIŞTIRMAK Nedir?

Emek harcamadan özensiz ve üstünkörü yapmak: "O sıralar her gün Ulus'a başmakaleler çırpıştırmakta idi."- H. Taner.

EMEK Nedir?


1 . Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü: "Ücret emeğin karşılığıdır."- Anayasa.
2 . Uzun ve yorucu, özenli çalışma: "Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir."- H. C. Yalçın.
3 . toplum bilimi İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

HARCAMA Nedir?


1 . Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf.
2 . Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider: "Günlük harcamalar o kadar arttı ki..."- .

ÖZENSİZ Nedir?


1 . Gelişigüzel: "Onun yanında kendisini inanılmayacak kadar özensiz ve çirkin buluyordu."- A. İlhan.
2 . Özenmeden, isteksizce iş yapan (kimse).

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

ULUS Nedir?

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, °millet.

ÜSTÜNKÖRÜ Nedir?


1 . İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan.
2 . zarf (üstü'nkörü) İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma: "Annesiyle bir hafta evvel yaptığı görüşmeyi üstünkörü anlattı."- S. F. Abasıyanık.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YAPMAK Nedir?


1 . Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan.
2 . (nsz) Olmasına yol açmak: "Durgun sular sıtma yapar."- .
3 . (nsz) Yol almak.
4 . Onarmak, tamir etmek: "Bozulan saatimi saatçi yaptı."- .
5 . (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay.
6 . Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus.
7 . (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay.
8 . Düzenli bir duruma getirmek: "Yatak yapmak. Yolu yaptılar."- .
9 . (nsz) Üretmek: "Ayakkabı yapmak."- .
10 . (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: "Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak."- . 1
1 . Zarara yol açmak. 1
2 . Etkili olmak. 1
3 . (nsz) Salgılamak, çıkarmak: "Tükürük bezleri tükürük yapar."- . 1
4 . (-e) Dışkı çıkarmak: "Çocuk, altına yapmış."- . 1
5 . Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç. 1
6 . Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: "Ben adamı ne yaparım biliyor musun?"- . 1
7 . (-i, -e) Evlendirmek: "Bu kızı sana yapacağız."- . 1
8 . (yardımcı fiil) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz. 1
9 . (yardımcı fiil) Edinmek, sahip olmak: "Servet yapmak. Altın yapmak."- .
20 . (yardımcı fiil) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner. 2
1 . (nsz) Davranmak, hareket etmek: "İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak."- . 2
2 . (nsz) Olmak: "Bu kış çok soğuk yaptı."- .

YAPMAK Nedir?


1 - Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek.
2 - Olmasına yol açmak.
3 - Bir işle uğraşmak, °meşgul olmak.
4 - Onarmak, °tamir etmek.
5 - (Birincisi -i'li, ikincisi eksiz olarak aynı nesne, iki kez yinelendiğinde)Gerçek nitetiğini vermek.
6 - Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak.
7 - Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği eyleme dönüştürmek, yaratmak, gerçekleştirmek.
8 - Düzenli bir duruma getirmek.
9 - Üretmek.
10 - Bir devinime başlamak ya da bir devinimle uğraşmak. 1
1 - Zarara yol açmak. 1
2 - Etkili olmak. 1
3 - Salgılamak, çıkarmak. 1
4 - Dışkı çıkarmak. 1
5 - Gerçekleştirmek. 1
6 - (Tehdityollu) Birini herhangi bir duruma düşürmek. 1
7 - Evlendirmek. 1
8 - (Ad soylu bir sözcükle birlikte) Bir durum yaratmak. 1
9 - Edinmek, iyesi olmak.
20 - Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek. 2
1 - Davranmak, hareket etmek. 2
2 - Olmak. 2
3 - Sağlamak. 2
4 - Yol almak.

A I I I K M P R R T Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Çırpıştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Çırpıştırma, Kırpıştırma,

10 Harfli Kelimeler

Çıkıştırma, Çırptırmak, Kıpıştırma, Kırıştırma,

9 Harfli Kelimeler

Çarptırış, Çırpışmak, Çırptırma, Kırptırma,

8 Harfli Kelimeler

Çaktırış, Çarpıtış, Çırpışma, Karşıtçı, Kırpışma,

7 Harfli Kelimeler

Açtırış, Artırım, Artırış, Çatışık, Çatışkı, Çıkarım, Çıkarış, Çıkartı, Çıkışma, Çırpmak, Işıtmak, Kaçırış, Karışım, Kıpırtı, Kırışma, Kırıtım, Kırıtış, Kırıtma, Şakırtı, Şapırtı, Şıkırtı, Şımarık, Şıpırtı, Tıkışma, Tıraşçı,

6 Harfli Kelimeler

Akıtış, Apışık, Arıkçı, Arıtım, Arıtış, Aşırtı, Çakşır, Çarkıt, Çarpık, Çarpım, Çarpış, Çırpış, Çırpma, Irktaş, Işıkçı, Işımak, Işıtım, Işıtma, Kampçı, Karşıt, Kırpma, Maşrık, Parkçı, Pıtrak, Şarkçı, Tırmık,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Arpçı, Artçı, Artık, Artım, Artış, Aşırı, Atmık, Çakım, Çakır, Çakış, Çarık, Çarpı, Çarşı, Çaşıt, Çatık, Çatış, Çatkı, Çıkar, Çıkış, Çıkıt, Çıkma, Çıkra, Çıktı, Çıpır, Çırak, Çırpı, Çıtak, Irkçı, Irmak, Işıma, Iştır, Kaçış, Kamçı, Kamış, Kapış, Karış, Karşı, Katım, Katır,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Akım, Akış, Apış, Arık, Arış, Artı, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atçı, Atık, Atım, Atış, Atkı, Çakı, Çark, Çatı, Çıkı, Çıma, Çıpa, Çıra, Çıta, Irak, Irıp, Işık, Işkı, Itır, Kaçı, Kamp, Kapı, Karı, Kart, Katı, Kırç,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Çak, Çam, Çap, Çar, Çat, Çıt, Ira, Irk, Kaç, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kıç, Kır, Kış, Kıt, Maç, Maş, Mat, Pak, Pat, Pır, Pıt, Ram, Rap, Şak, Şap, Şat, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.