ÇIRALIK (TDK)


1 . Çıra konulan yer: "Çıralık yanınca Koca Osman onu öylece gördü, yüzüne ters ters, alaylı baktı."- Y. Kemal.
2 . sıfat Çıra olarak kullanılmaya elverişli (ağaç, tahta).

Çıralık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAYLI Nedir?


1 . Erlikten yetişmiş, askerî okullarda okumadan başarı gösterip rütbe alan ve yükselen subay.
2 . sıfat, mecaz Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mektepli karşıtı. alaylı (II) sıfat Alay edici, küçümseyici, müstehzi: "Sesi alaylı bir ahenkle kadının kulaklarına çarptı."- M. C. Kuntay. alaylı (III) sıfat Gösterişli, görkemli, debdebeli: "Düriye'min güğümleri kalaylı / Fistan giymiş, etekleri alaylı"- Halk türküsü.

ÇIRA Nedir?


1 . Çam vb. reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü.
2 . Bu bölümden küçük küçük kesilerek hazırlanmış, tutuşturma ve aydınlatma işlerinde kullanılan parça.
3 . halk ağzında Lamba.

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

KOCA Nedir?

Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç: "Koca işinden çıktıktan sonra, borç boğazı aştı."- R. N. Güntekin.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

ÖYLECE Nedir?


1 . O biçimde, tam öyle: "Dudaklarının kenarını kırıştıran bir nefret duygusuyla öylece kaldı."- P. Safa.
2 . Öylelikle.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TAHT Nedir?


1 - Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk.
2 - Hükümdarlık orunu, hükümdarlık.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

A I I K L R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çarıklı, Çıralık,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çarklı, Çarlık, Çıralı, Ilıkça, Iraklı, Karılı, Kırçıl,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkar, Çıkra, Çırak, Irkçı, Kaçlı, Kalıç, Karlı, Kılıç, Kılır, Kıraç, Lakçı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Ilık, Irak, Kaçı, Karı, Kırç, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.