ÇIRAKMAN (TDK)


1 . Üzerinde meşale yakılan kule veya demir direk.
2 . Balıkçıların balıkları kıyıya çekebilmek için geceleyin yaktıkları ateş.
3 . Çırakma.

Çırakman kelimesi baş harfi Ç son harfi N olan bir kelime. Başında Ç sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı Ç sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATEŞ Nedir?


1 . Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr: "Uygarlık ateşten doğmuştur."- .
2 . Tutuşmuş olan cisim.
3 . Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç: "Yemeği ateşten indirdim."- .
4 . Patlayıcı silahların atılması: "Top ateşi geceye kadar sürdü."- .
5 . Vücut ısısı: "Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Öfke, hırs, hınç: "Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı."- T. Buğra.
7 . mecaz Coşkunluk: "Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu."- H. E. Adıvar.
8 . mecaz Tehlike, felaket: "Kendinizi ateşe atıyorsunuz."- .
9 . mecaz Büyük üzüntü, acı: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu ..."- H. R. Gürpınar.

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BALIKÇI Nedir?

Balık tutan veya satan kimse: "Çevredeki balıkçılar görmüşler, bizi kurtardılar."- A. Ş. Hisar.

BALIKÇIL Nedir?


1 . Uzun bacaklılardan, boynu ve gagası uzun, su kıyılarında yaşayan, balık yiyerek beslenen büyük bir kuş (Ardea cinerea).
2 . sıfat Balıkla beslenen, balık yiyen.

ÇIRA Nedir?


1 . Çam vb. reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü.
2 . Bu bölümden küçük küçük kesilerek hazırlanmış, tutuşturma ve aydınlatma işlerinde kullanılan parça.
3 . halk ağzında Lamba.

ÇIRAK Nedir?


1 . Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse: "Bu çocuğu sekiz yaşındayken, araba boyacısına çırak vermişler."- S. F. Abasıyanık.
2 . Dükkânda ayak işlerine bakan kimse: "Ekseriya bahçıvan, uşak, bakkal çırağı ile karşılaşırdım."- R. H. Karay.
3 . eskimiş Saray, daire vb. büyük yerlerde yıllarca hizmet ettikten sonra geçimi sağlanarak başka yerde yaşamasına izin verilen kimse.

ÇIRAKMA Nedir?

Şamdan.

DEMİR Nedir?


1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,
8 olan, 15
10 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça: "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."- .
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecaz Güçlü, kuvvetli, sert: "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilik Çıpa.

DİREK Nedir?


1 . Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek: "Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır."- S. Birsel.
2 . Sütun.

GECELEYİN Nedir?

Gece: "Geceleyin bir ses böler uykumu / İçim ürpermeyle dolar, nerdesin?"- A. K. Tecer.

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

KULE Nedir?


1 . Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı: "Şu muazzam kule bir mühendisin hayaliydi."- O. S. Orhon.
2 . eskimiş Cihannüma.

MEŞALE Nedir?


1 . Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek: "Jandarmalar petrolle külü karıştırarak meşale yapıyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Bir düşüncenin öncüsü.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

A A I K M N R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çırakman,

7 Harfli Kelimeler

Açınmak, Anırmak, Arınmak, Çıkarma, Çırakma, Kaçınma, Kaçırma, Kanırma, Karınma,

6 Harfli Kelimeler

Açınma, Anırma, Arakçı, Arınma, Irakça, Iramak, Karıma, Karmaç, Kınama,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Akman, Akran, Anmak, Arkaç, Çakar, Çakım, Çakın, Çakır, Çakma, Çakra, Çanak, Çarık, Çarka, Çıkan, Çıkar, Çıkma, Çıkra, Çınar, Çırak, Irama, Irmak, Kaçar, Kaçma, Kaman, Kamçı, Kanma, Karın, Karma, Kıraç, Kıran, Kırma, Kraça, Maçka, Marka, Naçar, Rakam, Rakım, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akar, Akça, Akım, Akın, Akma, Amaç, Aman, Anaç, Anam, Anık, Anka, Anma, Araç, Arak, Arık, Arka, Arma, Çakı, Çark, Çıma, Çıra, Irak, Kaça, Kaçı, Kama, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kına, Kırç, Maça, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Çak, Çam, Çan, Çar, Çın, Ira, Irk, Kaç, Kam, Kan, Kar, Kıç, Kın, Kır, Maç, Nam, Nar, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, An, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.