ÇIRAKLIK (TDK)


1 . Çırak olma durumu, yamaklık: "Evimize yakın olan bu kahveye gide gele, kahveci çıraklığına başlayıverdim."- M. Ş. Esendal.
2 . Çırağın yaptığı iş: "Bir şey söylemeden çıraklık vazifesini alırdı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Çırağa verilen ücret.
4 . Çırakların çalıştığı yer.

Çıraklık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇIRA Nedir?


1 . Çam vb. reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü.
2 . Bu bölümden küçük küçük kesilerek hazırlanmış, tutuşturma ve aydınlatma işlerinde kullanılan parça.
3 . halk ağzında Lamba.

ÇIRAĞ Nedir?

Çerağ.

ÇIRAK Nedir?


1 . Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse: "Bu çocuğu sekiz yaşındayken, araba boyacısına çırak vermişler."- S. F. Abasıyanık.
2 . Dükkânda ayak işlerine bakan kimse: "Ekseriya bahçıvan, uşak, bakkal çırağı ile karşılaşırdım."- R. H. Karay.
3 . eskimiş Saray, daire vb. büyük yerlerde yıllarca hizmet ettikten sonra geçimi sağlanarak başka yerde yaşamasına izin verilen kimse.

ÇIRAKLIK Nedir?


1 . Çırak olma durumu, yamaklık: "Evimize yakın olan bu kahveye gide gele, kahveci çıraklığına başlayıverdim."- M. Ş. Esendal.
2 . Çırağın yaptığı iş: "Bir şey söylemeden çıraklık vazifesini alırdı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Çırağa verilen ücret.
4 . Çırakların çalıştığı yer.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

KAHVE Nedir?


1 . Kök boyasıgillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç (Coffea arabica).
2 . bitki bilimi Bu ağacın meyvesinin çekirdeği.
3 . Bu çekirdeklerin kavrulup çekilmesiyle elde edilen toz.
4 . Bu tozla hazırlanan içecek: "Bir fincan kahve daha içer, bir tutam enfiye daha çekerdi."- A. Ş. Hisar.
5 . Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, hafif yiyecekler bulunduran, tavla, domino, bilardo, kâğıt vb. oynanan yer, kahvehane, kıraathane: "Halktan biri olarak oturup dinlenebileceğiniz ucuz bir kahve kalmamıştır artık."- N. Cumalı.

KAHVECİ Nedir?


1 . Kahve üreten veya satan kimse.
2 . Kahve işleten veya kahve pişirip satan kimse: "Ezan vakti olduğu için burada ak sakallı bir kahveciden başka kimse görünmüyordu."- R. N. Güntekin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

ÜCRET Nedir?

Bir emeğe karşılık olarak verilen para, işgücünün ederi.

VAZİFE Nedir?


1 . Ödev: "Şimdi artık vazife bitmiş, gülüp eğlenmeye sıra gelmiştir."- R. N. Güntekin.
2 . Görev: "Nedim bugün vazifesine geç geldi."- A. Gündüz.
3 . eskimiş Günlük ücret, yevmiye.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YAMA Nedir?


1 . Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma.
2 . Bu iş için kullanılan parça: "Bereket versin benim tente yaması içindeki paracıklara."- A. Gündüz.
3 . Deride geniş leke.

YAMAK Nedir?


1 . Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek: "Eli yüzü düzgün, işgüzar bir yamağı mektupçu efendinin yanına kapılandıracaklar..."- E. E. Talu.
2 . tarih Yeniçeri Ocağında topçu ve humbaracı gibi askerî kuruluşlarda aday olarak bulunan kimse.
3 . mecaz Birinin etkisinde kalarak onun sözünden çıkmayan kimse.

YAMAKLIK Nedir?

Yamak olma durumu: "Yenilere de el ulaklığı, bahçıvan yamaklığı gibi daha aşağılık işler düşüyor."- H. Taner.

A I I K K L R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çarıklık, Çıkralık, Çıraklık, Kıraçlık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Arıklık, Çarıklı, Çıralık, Iraklık, Karılık,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çarklı, Çarlık, Çıkrık, Çıralı, Ilıkça, Iraklı, Kaçlık, Karılı, Karlık, Kılçık, Kırçıl, Kırklı, Kırlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkra, Çırak, Irkçı, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalıç, Kalık, Karık, Karlı, Kılıç, Kılık, Kılır, Kıraç, Kırık, Kırkı, Lakçı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Ilık, Irak, Kaçı, Karı, Kırç, Kırk, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.