ÇIRÇIRLAMAK (TDK)

Pamuk, keten, kendir vb. bitkisel dokuma ham maddelerini çekirdek veya kabuklarından temizlemek.

Çırçırlamak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİSEL Nedir?


1 . Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan.
2 . Bitkiden elde edilen, nebati.

ÇEKİRDEK Nedir?


1 . Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: "Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği."- .
2 . Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği tohumu: "Şimdi bir sinemada kabak çekirdeği yiyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Ağaçlarda soyulmayan bölüm.
4 . biyoloji Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: "İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir."- .
5 . fizik Atom çekirdeği.
6 . eskimiş Kuyumculukta kullanılan ve
5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüsü.
7 . sıfat, mecaz Bir şeyin temelini oluşturan: "Çekirdek kadro."- .

DOKUMA Nedir?


1 . Dokumak işi, tekstil: "Halı dokuma sanatı. Dokuma sanayisi."- .
2 . Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden dokunan bez.
3 . sıfat Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen.
4 . sıfat Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş).
5 . mecaz Yapı, oluşum: "Bunun için bu ad yıllara dayanacak, boyası has, dokuması sağlam bir ad olmalı, dedim."- M. Ş. Esendal.

KABUK Nedir?


1 . Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır: "Ağaç kabuğu."- . "Meyve kabuğu."- . "Midye kabuğu."- .
2 . Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
3 . gök bilimi Bir sıvı veya gazı dıştan saran, sert katman: "Yer kabuğu."- .
4 . tıp (***) Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
5 . hayvan bilimi Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı: "Herhâlde kabuklu bir deniz hayvanının kabuğu kesmiş olacak."- S. F. Abasıyanık.

KENDİR Nedir?


1 . Kenevir.
2 . sıfat Kenevirden yapılmış.

KETE Nedir?

Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan çörek.

KETEN Nedir?


1 . Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum).
2 . sıfat Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.): "Saçları, yüzü, bolerosu, keten elbisesi, hepsi vücuduna yapışmış."- A. H. Tanpınar.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

PAMUK Nedir?


1 . Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium).
2 . Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.
3 . Bu tellerin işlenmiş biçimi: "Yaraya pamuk koydu."- .
4 . sıfat Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış: "Pamuk iplik. Pamuk bez."- .
5 . Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

TEMİZLEME Nedir?


1 . Temizlemek işi: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmemden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.
2 . Yüzeylere yapışmış leke ve kirlerin giderilmesi, çözelti veya asıltı durumuna getirilmesi olayı.

TEMİZLEMEK Nedir?


1 . Arıtmak: "Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler."- H. Taner.
2 . Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak.
3 . mecaz Bitirmek, tüketmek: "Bir aylık iş vardı, bir haftada temizledim. Bir tepsi böreği temizledi."- .
4 . argo Öldürmek, yok etmek: "İntihar etmeden önce de yargıcı temizleyecekti."- Ç. Altan.
5 . argo Kumar oyunlarında öbür oyuncuların bütün paralarını almak.
6 . tıp (***) Bir yaranın, bir dokunun sağlam olmayan bölümlerini neşter veya bıçakla kesmek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I I K L M R R Ç Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çırçırlamak,

10 Harfli Kelimeler

Çırçırlama,

9 Harfli Kelimeler

Araççılık, Çıkarılma, Kaçırılma,

8 Harfli Kelimeler

Çıkılama,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açmalık, Arkalıç, Çaçalık, Çakılma, Çarıkçı, Çarıklı, Çıkarım, Çıkarma, Çıkılma, Çıkmalı, Çırakma, Çıralık, Kaçılma, Kaçırma, Kamçılı, Kararlı, Karılma, Kırılma, Kırmalı, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Açıkça, Açıkçı, Açılım, Açılma, Açkılı, Alaçık, Alıkça, Amaçlı, Amalık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arıkçı, Arılar, Arılık, Arkalı, Armalı, Çakılı, Çalkar, Çalmaç, Çalmak, Çamçak, Çamlık, Çarkçı, Çarklı, Çarlık, Çıralı, Çırçıl, Çırçır, Iklama, Ilıkça, Ilımak, Irakça, Iraklı, Iramak, Kamalı, Karalı, Karılı, Karıma,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Akçıl, Alarm, Alçak, Alkım, Almaç, Almak, Arkaç, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakım, Çakır, Çakma, Çakra, Çalak, Çalar, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çamça, Çarık, Çarka, Çıkar, Çıkma, Çıkra, Çırak, Ilıma, Irama, Irkçı, Irmak, Kaçar, Kaçlı, Kaçma, Kalça, Kalıç, Kalım, Kalma,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alma, Amaç, Amal, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Çaça, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıma, Çıra, Ilık, Ilım, Irak, Kaça, Kaçı, Kala, Kama, Kara,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Çak, Çal, Çam, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kam, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Lak, Lam, Maç, Mal, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.