ÇIPLAKTOHUMLULAR (TDK)

Açıktohumlular.

Çıplaktohumlular kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi T , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi H , onuncu harfi U , onbirinci harfi M , onikinci harfi L , onüçüncü harfi U , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi A , Başı Ç sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKTOHUMLULAR Nedir?

Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri.

A A H I K L L L M O P R T U U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hoplatılmak,

10 Harfli Kelimeler

Akımtoplar, Çukurlatma, Hoplatılma, Kopartılma,

9 Harfli Kelimeler

Çarpılmak, Çarpıtmak, Çurlatmak, Hallaçlık, Hallolmak, Hırlatmak, Hoplatmak, Hortlamak, Koparılma, Kotarılma, Kurutmalı, Kutlulama, Muhtaçlık, Muhtarlık, Oturmalık, Oturulmak, Pırtlamak, Toprakçıl, Topuklama,

8 Harfli Kelimeler

Açtırmak, Allahlık, Aptallık, Çaktırma, Çamurluk, Çarpılma, Çarpıtma, Çarpmalı, Çatallık, Çatılmak, Çıkartma, Çıtlamak, Çolpalık, Çopurluk, Çullamak, Çurlatma, Haçlılar, Hallolma, Hamallık, Haraplık, Hırlamak, Hırlatma, Hoplamak, Hoplatma, Horlamak, Hortlama, Hortumlu, Hurmalık, Kaçırtma, Kahrolma, Kaplamlı, Kaporalı, Kaptırma, Kartallı, Kırtlama, Klorlama, Kopartma, Kurtulma, Kurulama, Kurutmaç,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açmalık, Açtırma, Ahlakçı, Ahlaklı, Akortçu, Akortlu, Aktarım, Alçaltı, Araplık, Arıtmak, Arkalıç, Armutlu, Aromalı, Arpalık, Atılmak, Çakılma, Çamoluk, Çamurlu, Çapaklı, Çapkıma, Çarpmak, Çatallı, Çatılma, Çıkarma, Çırakma, Çırpmak, Çıtlama, Çokları, Çorumlu, Çullama, Halalık, Halkalı, Haraçlı, Harçlık, Hırlama, Homurtu, Hoplama, Horlama, Hortlak,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Aharlı, Akıtma, Alaçık, Alaplı, Alıkça, Alplık, Altlık, Amaçlı, Amalık, Apaçık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Atalık, Atılma, Atomal, Çalkar, Çalmak, Çamlık, Çamuka, Çapalı, Çapmak, Çaprak, Çapula, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çarmıh, Çarpık, Çarpım, Çarpma, Çatlak, Çatmak, Çıplak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açlık, Açmak, Ahkam, Ahlak, Ahlat, Ahmak, Akçıl, Akort, Aktar, Alarm, Alçak, Alkım, Alkol, Allah, Allık, Almaç, Almak, Altık, Altlı, Ampul, Aport, Apotr, Aptal, Arkaç, Arkıt, Armut, Aroma, Arpçı, Artçı, Artık, Artım, Artma, Atmak, Atmık, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakım, Çakır,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açıt, Açkı, Açma, Ahar, Ahçı, Ahır, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Akor, Akur, Akut, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Allı, Alma, Alpu, Altı, Alto, Amaç, Amal, Amor, Amut, Aort, Apak, Araç, Arak, Arap, Arık, Arka, Arlı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aha, Ahu, Aka, Akı, Ala, Alo, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Art, Ata, Aut, Çak, Çal, Çam, Çap, Çar, Çat, Çıt, Çok, Çor, Çul, Haç, Hak, Hal, Ham, Hap, Har, Hat, Hık, Hır, Hol, Hop, Hor, Ira,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, Ak, Al, Am, Ar, At, Ha, Hu, Ih, La, Oh, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.