ÇIPLAKLIKIYLA (TDK)

hiçbir şey saklamaksızın, olduğu gibi.

Çıplaklıkıyla kelimesi baş harfi Ç son harfi A olan bir kelime. Başında Ç sonunda A olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi I , onbirinci harfi Y , onikinci harfi L , onüçüncü harfi A . Başı Ç sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SAKLAMA Nedir?

Saklamak eylemi.

SAKLAMAK Nedir?


1 - Elinde bulundurmak, tutmak.
2 - Kaybolmaması için gizli bir yere koymak.
3 - Görünmesine engel olmak, ortalıkta bulundurmamak.
4 - Bozulmadan, doğal durumları ile durmasını sağlamak, korumak, °muhafaza etmek.
5 - Gizli tutmak, duyurmamak.
6 - Birine vermek için ayırmak.
7 - Korumak, esirgemek.

A A I I I K K L L L P Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Aylakçılık, Aylıkçılık, Kalıpçılık, Yapakçılık,

9 Harfli Kelimeler

Açıklıkla, Akıllılık, Alaylılık, Apaçıklık, Ayakçılık, Ayaklılık, Çaylaklık, Çıplaklık, Kapalılık, Plakçılık, Yakalıklı, Yalpaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Alçaklık, Aylaklık, Çakıllık, Kalçalık, Kalıplık, Kalpakçı, Kalpaklı, Kapçıklı, Kılçıklı, Laçkalık, Lakçılık, Yılkılık, Yıllıkçı, Yıllıklı,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Ayaklık, Ayıklık, Aylakçı, Aylıkçı, Aylıklı, Çakıllı, Çalılık, Çapaklı, Ilıkçıl, Ilıklık, Kalaylı, Kalçalı, Kalıpçı, Kalıplı, Kalplık, Kapaklı, Kayakçı, Kayalık, Kayıkçı, Kılıçlı, Kılıklı, Kıyakçı, Kıyılık, Lakaplı, Lalalık, Paçalık, Palalık, Plakalı, Yakalık, Yalpılı, Yapakçı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıllı, Alaçık, Alaplı, Alaylı, Alçılı, Alıkça, Alplık, Apaçık, Ayakçı, Ayaklı, Ayılık, Ayıplı, Çakılı, Çalılı, Çalkak, Çapalı, Çaylak, Çaylık, Çıplak, Ilıkça, Kaçlık, Kalpak, Kapalı, Kapçak, Kapçık, Kapılı, Kapkaç, Kaplık, Kaypak, Kılçık, Kıpçak, Laklak, Paçalı, Paklık, Plaçka, Plakçı, Yakalı, Yalpak, Yalpık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alçak, Allık, Aylak, Aylık, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalap, Çalık, Çalkı, Çapak, Çapla, Çaplı, Çaylı, Çıkak, Çıkık, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalay, Kalça, Kalıç, Kalık, Kalıp, Kalya, Kapak, Kaplı, Kayaç, Kayak, Kayık, Kayıp, Kılıç, Kılık, Kıllı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Aklı, Alay, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Apak, Ayak, Ayal, Ayça, Ayık, Ayıp, Ayla, Aylı, Çakı, Çalı, Çapa, Çıkı, Çıpa, Ilık, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Kalp, Kapı, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Laka, Lala, Lapa, Paça,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Alp, Aya, Ayı, Çak, Çal, Çap, Çay, Kaç, Kak, Kal, Kap, Kay, Kıç, Kıl, Lak, Lal, Lap, Pak, Pal, Pay, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.