ÇINGIRAKLIYILAN (TDK)

Çıngıraklıyılangillerden, kuyruk ucundaki sert pulları kımıldatarak kuru yaprak hışırtısına benzer bir ses çıkartan tehlikeli bir yılan (Crotalus).

Çıngıraklıyılan kelimesi baş harfi Ç son harfi N olan bir kelime. Başında Ç sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi Y , onikinci harfi I , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi N . Başı Ç sonu N olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇINGI Nedir?


1 . Kıvılcım.
2 . Parça, zerre.

ÇINGIRAK Nedir?


1 . Küçük çan: "Sıcaktan o kadar bunalmıştık ki uğuldayan kulaklarımız, eski usul sac kapıya asılı iri çıngırağın sesini kavrayamadı."- R. H. Karay.
2 . İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran metal nesne: "Kollarını, çıngırağı tutmak istermiş gibi oynatıyor, ileriye geriye, iki yana."- A. İlhan.

ÇINGIRAKLI Nedir?


1 . Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan: "Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu."- B. R. Eyuboğlu.
2 . mecaz Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha): "Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu."- O. Rifat.

ÇINGIRAKLIYILAN Nedir?

Çıngıraklıyılangillerden, kuyruk ucundaki sert pulları kımıldatarak kuru yaprak hışırtısına benzer bir ses çıkartan tehlikeli bir yılan (Crotalus).

ÇINGIRAKLIYILANGİLLER Nedir?

Omurgalı hayvanlar-dan sürüngenler sınıfına giren, örneği çıngıraklıyılan olan bir familya.

HIŞIR Nedir?


1 . Olmamış meyve.
2 . sıfat Taşkınlık gösteren, yaramaz (kimse): "Serde toyluk vardı a canım. Sahi ne hışırdım o zaman. İlk gençlik, sersemlik, budalalık çağı."- H. Taner.
3 . sıfat, argo Aptal, sersem.

HIŞIRTI Nedir?

İnce cisimler hışırdarken çıkan sesin adı: "Sade dalgaların sesini veya yaprakların hışırtısını duyayım."- H. Taner.

KIMIL Nedir?

Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek veya yiyerek ekin hastalığına yol açan, vücudu kalkana benzeyen zararlı bir böcek (Aelia rostrata).

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KUYRUK Nedir?


1 . Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
2 . Bu organa benzeyen uzantı: "Uçağın kuyruğu. Gelinliğin kuyruğu."- .
3 . Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti.
4 . Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.
5 . Başın arkasına toplanmış saç demeti.
6 . Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
7 . mecaz İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi: "Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor."- A. İlhan.
8 . alay yollu Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse: "Falanca kuyruğu ile birlikte geliyor."- .

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

TEHLİKELİ Nedir?

Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı: "Bahar yorgunluklar için en tehlikeli bir mevsimdir."- Ö. Seyfettin.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

YILAN Nedir?


1 . Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen: "Ok yılanı. Su yılanı. Çıngıraklı yılan. Gözlüklü yılan."- .
2 . sıfat, mecaz Sinsi ve hain: "Gözlerinde ancak annemin bildiği bir yılan ışıltısıyla gülüyor."- Y. Z. Ortaç.

A A G I I I I K L L N N R Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Alınganlık, Çıngıraklı,

9 Harfli Kelimeler

Çankırılı, Çılgınlık, Kırlangıç, Yargıçlık, Yılgınlık,

8 Harfli Kelimeler

Aralıklı, Argınlık, Çayırlık, Çınarlık, Çıngırak, Çıyanlık, Kaçıngan, Kançılar, Kırılgan, Yalıngaç, Yalınlık, Yanlılık, Yıllıkçı,

7 Harfli Kelimeler

Alıngan, Alınlık, Alırlık, Anaçlık, Anlaklı, Anlıkçı, Arkalıç, Arlılık, Ayakçın, Aylakçı, Aylıkçı, Aylıklı, Aynalık, Aynılık, Ayrıklı, Ayrılık, Çakıllı, Çalgılı, Çalılık, Çankırı, Çarıklı, Çayırlı, Çınarlı, Çıralık, Ilıkçıl, Kalaylı, Kalçalı, Karınlı, Kaygılı, Kılgılı, Kılıçlı, Nalayık, Nalçalı, Nalınlı, Yanaklı, Yangılı, Yanılgı, Yankılı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıllı, Alaçık, Alaylı, Alçılı, Alıkça, Analık, Anılık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arıkçı, Arılık, Arkalı, Ayakçı, Ayaklı, Ayarlı, Ayılık, Ayınga, Ayıraç, Ayıran, Aykırı, Aynalı, Ayrılı, Çakılı, Çalgın, Çalılı, Çalkar, Çangal, Çarklı, Çarlık, Çaylak, Çaylık, Çılgın, Çıngar, Çıngıl, Çınlak, Çıralı, Çırnık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklan, Akran, Alçak, Algın, Alkan, Allık, Alnaç, Alyan, Analı, Angıç, Angın, Anlak, Anlık, Argaç, Argın, Arkaç, Aygır, Aylak, Aylık, Ayraç, Ayran, Ayrıç, Ayrık, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakın, Çakır, Çakra, Çalak, Çalar, Çalgı, Çalık, Çalkı, Çanak, Çanlı, Çarık, Çarka,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açkı, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alay, Alçı, Algı, Alıç, Alık, Alın, Allı, Anaç, Anal, Anık, Anka, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arya, Ayak, Ayal, Ayan, Ayar, Ayça, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Ayrı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Alg, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Ayn, Çak, Çal, Çan, Çar, Çay, Çın, Gak, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kan, Kar, Kay, Kıç, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lal, Lan, Nal, Nan, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.