ÇINGIRAKLI (TDK)


1 . Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan: "Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu."- B. R. Eyuboğlu.
2 . mecaz Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha): "Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu."- O. Rifat.

Çıngıraklı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇINGI Nedir?


1 . Kıvılcım.
2 . Parça, zerre.

ÇINGIRAK Nedir?


1 . Küçük çan: "Sıcaktan o kadar bunalmıştık ki uğuldayan kulaklarımız, eski usul sac kapıya asılı iri çıngırağın sesini kavrayamadı."- R. H. Karay.
2 . İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran metal nesne: "Kollarını, çıngırağı tutmak istermiş gibi oynatıyor, ileriye geriye, iki yana."- A. İlhan.

ÇINGIRAKLI Nedir?


1 . Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan: "Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu."- B. R. Eyuboğlu.
2 . mecaz Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha): "Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu."- O. Rifat.

KAHKAHA Nedir?

Yüksek sesle gülme.

KAPI Nedir?


1 . Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
2 . Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.
4 . Devlet dairesi: "Hükûmet kapısı."- .
5 . mecaz Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân: "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Gidere yol açan gereksinim: "Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı."- .
7 . mecaz Ev gezmesi için gidilen yer: "Bugün yine kaç kapı dolaştın?"- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NEŞELİ Nedir?


1 . Sevinçli, keyifli, şen, pürneşe: "Bugün ne kadar iyi, ne kadar neşeli olduğumu görüyor musunuz?"- R. N. Güntekin.
2 . zarf Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde: "Onu o kadar neşeli karşıladı ki hemen keyfi yerine geldi."- P. Safa.

SABIRSIZCA Nedir?

Sabırsız bir biçimde: "Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu."- B. R. Eyuboğlu.

SESLİ Nedir?


1 . Sesi olan, ses çıkaran.
2 . zarf Ses çıkararak.
3 . isim, dil bilgisi Ünlü.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YAYLI Nedir?


1 . Yayı olan: "Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor."- T. Buğra.
2 . Ok ve yayla silahlanmış.
3 . isim Üstü ve yanları kapalı, dört tekerlekli, altında yayları olan, atla çekilen bir tür binek arabası, yaylı araba: "Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla / Savrulmaya başladı karlar etrafımızda."- F. N. Çamlıbel.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

A G I I I K L N R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çıngıraklı,

9 Harfli Kelimeler

Çankırılı, Kırlangıç,

8 Harfli Kelimeler

Argınlık, Çınarlık, Çıngırak, Kırılgan,

7 Harfli Kelimeler

Anlıkçı, Çankırı, Çarıklı, Çınarlı, Çıralık, Karınlı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Anılık, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çalgın, Çarklı, Çarlık, Çılgın, Çıngar, Çıngıl, Çınlak, Çıralı, Çırnık, Ilıkça, Iraklı, Kalçın, Kargın, Karılı, Kılgın, Kınalı, Kırçıl, Kırgın,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Algın, Angıç, Anlık, Argın, Çakıl, Çakın, Çakır, Çalgı, Çalık, Çalkı, Çanlı, Çarık, Çıkan, Çıkar, Çıkın, Çıkra, Çınar, Çıngı, Çırak, Gırla, Ilgar, Ilgın, Irkçı, Kaçlı, Kalıç, Kalın, Kanlı, Kargı, Karın, Karlı, Kılgı, Kılıç, Kılır, Kınlı, Kıraç, Kıran, Laçın, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Akın, Aklı, Alçı, Algı, Alıç, Alık, Alın, Anık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Gark, Gına, Ilık, Irak, Kaçı, Kanı, Karı, Kına, Kırç, Klan, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alg, Anı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çan, Çar, Çın, Gak, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kan, Kar, Kıç, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lan, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.