ÇINARLIK (TDK)

Çınar ağaçları çok olan yer: "Bayramda o, kızlarla beraber arabaya biner, çınarlığa doğru çıkardı."- R. N. Güntekin.

Çınarlık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ARABA Nedir?


1 . Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı: "Ve arabayı dörtnala ileri sürdü."- H. Taner.
2 . sıfat Bu taşıtın aldığı miktarda olan: "İki araba saman. Bir araba kömür."- .

BERABER Nedir?


1 . Birlikte, bir arada: "Hayata beraber başladığımız / Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir."- C. S. Tarancı.
2 . -e rağmen, -e karşın: "Halılarla bezenmiş olmakla beraber gıcırtıdan ve esnemelerden kurtulamamıştı."- R. H. Karay.
3 . sıfat Aynı düzeyde: "Bina taş, merdiveni yok, toprakla beraber."- A. Rasim.

BİNER Nedir?

Bin sayısının üleştirme biçimi, her birine bin, her defasında bini bir arada olan.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇINAR Nedir?

İki çeneklilerden,
30 m'ye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç (Platanus). Çınar özel, isim (çı'nar) Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A I I K L N R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çınarlık,

7 Harfli Kelimeler

Anlıkçı, Çankırı, Çarıklı, Çınarlı, Çıralık, Karınlı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Anılık, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çarklı, Çarlık, Çınlak, Çıralı, Çırnık, Ilıkça, Iraklı, Kalçın, Karılı, Kınalı, Kırçıl,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Anlık, Çakıl, Çakın, Çakır, Çalık, Çalkı, Çanlı, Çarık, Çıkan, Çıkar, Çıkın, Çıkra, Çınar, Çırak, Irkçı, Kaçlı, Kalıç, Kalın, Kanlı, Karın, Karlı, Kılıç, Kılır, Kınlı, Kıraç, Kıran, Laçın, Lakçı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Akın, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Anık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Ilık, Irak, Kaçı, Kanı, Karı, Kına, Kırç, Klan, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Anı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çan, Çar, Çın, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kan, Kar, Kıç, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lan, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.