ÇILGINLIK (TDK)

Aşırı davranış: "Yeşil gözlerinde mahmurluk, sarhoşluk ve çılgınlığa benzer acayip pırıltılar vardı."- H. Taner.

Çılgınlık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACAYİP Nedir?


1 . Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı: "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar."- R. N. Güntekin.
2 . ünlem Şaşma anlatan bir söz: "Öyle dedi ha?"- . "Acayip!"- .

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

ÇILGIN Nedir?


1 . Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun: "Ömrümde ilk defa saat için çılgın gibi dövüştüm."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çok büyük, aşırı, olağanüstü: "Onların bu çılgın aşklarına karşı konulacak engel setlerinin hiç hükmü yoktur."- K. Tahir.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

MAHMUR Nedir?


1 . Sarhoşluğun sebep olduğu sersemlik içinde olan.
2 . Uykudan sonra üzerinde sersemlik, ağırlık bulunan.
3 . Süzgün, dalgın bakışlı (göz).

MAHMURLUK Nedir?


1 . İçki içmiş bir kimsenin duyduğu baş ağrısı ve sersemlik, ayıltı: "Yeşil gözlerinde mahmurluk, sarhoşluk ve çılgınlığa benzer acayip pırıltılar vardı."- H. Taner.
2 . Uykudan sonra duyulan ağırlık ve sersemlik.

PIRILTI Nedir?

Pırıldayan şeyin yansıttığı ışık: "Enver Paşa, elinde tuttuğu bir kutuyu açtı ve içinden bütün çöl gecesine akseden bir pırıltı çıktı."- F. R. Atay.

SARHOŞLUK Nedir?


1 . Sarhoş olma durumu, esriklik, sermestlik, sermesti: "... ruhunda, dimağında, sinirlerinde kalan o sarhoşluğa benzer lezzet bozulacak sanıyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Dalgınlık, şaşkınlık: "Deniz rüzgârı yüzümdeki sarhoşluğu yıkadı."- Y. Z. Ortaç.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

G I I I K L L N Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çılgınlık,

7 Harfli Kelimeler

Ilıkçıl, Kılgılı, Kılıçlı,

6 Harfli Kelimeler

Çılgın, Çıngıl, Kılgın,

5 Harfli Kelimeler

Çıkın, Çıngı, Ilgın, Kılgı, Kılıç, Kıllı, Kınlı,

4 Harfli Kelimeler

Çıkı, Ilık,

3 Harfli Kelimeler

Çın, Gık, Kıç, Kıl, Kın,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.