ÇIKARTMAK (TDK)

Çıkarma işini yaptırmak: "Bu adam bir senedir buraların resmini çıkartıyor."- B. R. Eyuboğlu.

Çıkartmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

BURA Nedir?

Bu yer: "Eskiden buranın, şişman bir valisi vardı."- M. Ş. Esendal.

BURALARI Nedir?

bu yerler.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

ÇIKARTI Nedir?

Boşaltım ile vücuttan dışarı çıkan madde, ıtrah maddesi.

SENE Nedir?

Yıl: "Önde zeytin ağaçları arkasında yâr / Sene 194
6 / Mevsim sonbahar"- B. R. Eyuboğlu.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

A A I K K M R T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çaktırmak, Çıkartmak, Kaçırtmak,

8 Harfli Kelimeler

Açtırmak, Çaktırma, Çıkarmak, Çıkartma, Kaçırmak, Kaçırtma, Matrakçı,

7 Harfli Kelimeler

Açtırma, Akıtmak, Aktarım, Arıtmak, Çıkarma, Çırakma, Kaçırma, Karıkma, Karımak, Tarakçı, Tıkamak,

6 Harfli Kelimeler

Akıtma, Arakçı, Arıtma, Artmak, Çakmak, Çarkıt, Çatmak, Çıkmak, Irakça, Iramak, Kaçmak, Kakıma, Karıma, Karmaç, Karmak, Karmık, Kartça, Katmak, Katrak, Kıraat, Kırkma, Kırmak, Markka, Matrak, Takmak, Tıkama, Tıkmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açmak, Akmak, Aktar, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Artım, Artma, Atmak, Atmık, Çakar, Çakım, Çakır, Çakma, Çakra, Çamat, Çarık, Çarka, Çatak, Çatık, Çatkı, Çatma, Çıkak, Çıkar, Çıkma, Çıkra, Çırak, Çıtak, Irama, Irmak, Kaçak, Kaçar, Kaçık, Kaçma, Kaçta, Kakaç, Kakıç, Kakım,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açıt, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akar, Akça, Akım, Akma, Amaç, Araç, Arak, Arık, Arka, Arma, Artı, Atak, Atçı, Atık, Atım, Atkı, Atma, Çakı, Çark, Çatı, Çıma, Çıra, Çıta, Irak, Kaça, Kaçı, Kaka, Kama, Kara, Karı, Kart, Katı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Çak, Çam, Çar, Çat, Çıt, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kam, Kar, Kat, Kıç, Kır, Kıt, Maç, Mat, Ram, Taç, Tak, Tam, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.