ÇIKIŞTIRMAK (TDK)

Bir şeyi gereken miktara ulaştırmak: "Sonunda parayı çıkıştırdım."- .

Çıkıştırmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIŞ Nedir?


1 . Çıkma işi: "Çiğ patatesle patlıcanı düşününüz, sıcak külden çıkışına bakınız, ne leziz yemektir."- R. H. Karay.
2 . Bir yerden çıkmak için kullanılan yer.
3 . Yokuş.
4 . Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması.
5 . Mezuniyet, okul bitirme.
6 . Çıkış belgesi.
7 . mecaz Beklenilmeyen bir sırada yapılan sert konuşma.
8 . askerlik Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti.
9 . askerlik Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı.
10 . spor Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

ULAŞTIRMA Nedir?


1 . Ulaştırmak işi.
2 . İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat: "Ulaştırma Bakanlığı."- .
3 . askerlik Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf.

ULAŞTIRMAK Nedir?

Ulaşmasını sağlamak.

A I I I K K M R T Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çıkıştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Çıkıştırma,

9 Harfli Kelimeler

Kışkırtma,

8 Harfli Kelimeler

Çaktırış, Çıkışmak, Kamışçık, Karşıtçı, Kırışmak, Kırıtmak, Kışkırtı, Tıkışmak,

7 Harfli Kelimeler

Açtırış, Çakışık, Çatışık, Çatışkı, Çıkarım, Çıkarış, Çıkartı, Çıkışma, Işıtmak, Kaçırış, Kakırtı, Karışık, Karışım, Kaşıkçı, Katışık, Kıkırtı, Kırıkçı, Kırışık, Kırışma, Kırıtım, Kırıtış, Kırıtma, Şakırtı, Şıkırtı, Şımarık, Tıkışık, Tıkışma, Tıraşçı,

6 Harfli Kelimeler

Akıtış, Arıkçı, Arıtım, Arıtış, Aşırtı, Çakşır, Çarkıt, Çıkmak, Çıkrık, Irktaş, Işıkçı, Işımak, Işıtım, Işıtma, Karmık, Karşıt, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Maşrık, Şarkçı, Tıkmak, Tırmık,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artçı, Artık, Artım, Artış, Aşırı, Atmık, Çakım, Çakır, Çakış, Çarık, Çarşı, Çaşıt, Çatık, Çatış, Çatkı, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkış, Çıkıt, Çıkma, Çıkra, Çıktı, Çırak, Çıtak, Irkçı, Irmak, Işıma, Iştır, Kaçık, Kaçış, Kakıç, Kakım, Kakış, Kamçı, Kamış, Karık, Karış, Karşı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Akım, Akış, Arık, Arış, Artı, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atçı, Atık, Atım, Atış, Atkı, Çakı, Çark, Çatı, Çıkı, Çıma, Çıra, Çıta, Irak, Işık, Işkı, Itır, Kaçı, Karı, Kart, Katı, Kırç, Kırk, Kıta, Mark, Marş, Mart,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Çak, Çam, Çar, Çat, Çıt, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıç, Kır, Kış, Kıt, Maç, Maş, Mat, Ram, Şak, Şat, Şık, Taç, Tak, Tam, Tar, Taş, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.