ÇIKIŞMA (TDK)


1 . Çıkışmak işi.
2 . Birine sert sözler söyleme: "Nedense ona açıktan açığa çıkışmaya cesaret edemiyordu."- R. N. Güntekin.

Çıkışma kelimesi baş harfi Ç son harfi A olan bir kelime. Başında Ç sonunda A olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A . Başı Ç sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKTAN Nedir?


1 . Bir yerin uzağından.
2 . Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak.
3 . Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.
4 . mecaz Ayrıca, ek olarak: "Üstelik açıktan yol harçlığı falan da veriyor bana."- M. İzgü.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

CESARET Nedir?


1 - Güç ya da tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği.
2 - Çekinmezlik, atılganlık.

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIŞ Nedir?


1 . Çıkma işi: "Çiğ patatesle patlıcanı düşününüz, sıcak külden çıkışına bakınız, ne leziz yemektir."- R. H. Karay.
2 . Bir yerden çıkmak için kullanılan yer.
3 . Yokuş.
4 . Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması.
5 . Mezuniyet, okul bitirme.
6 . Çıkış belgesi.
7 . mecaz Beklenilmeyen bir sırada yapılan sert konuşma.
8 . askerlik Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti.
9 . askerlik Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı.
10 . spor Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.

ÇIKIŞMA Nedir?


1 . Çıkışmak işi.
2 . Birine sert sözler söyleme: "Nedense ona açıktan açığa çıkışmaya cesaret edemiyordu."- R. N. Güntekin.

ÇIKIŞMAK Nedir?


1 . Bir kimseye hoşa gitmeyen bir davranışından dolayı sert sözler söylemek, azarlamak: "Behey mübarek adam, gece yarıları denizin dibinde ne arıyorsun diye soruyor, âdeta karşısına bir suçlu çıkarmışlar gibi çıkışıyordu."- R. H. Karay.
2 . (nsz) Yeter olmak, yetmek: "Param çıkışmadığı için arkadaşımdan borç aldım."- .

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

A I I K M Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Işımak,

5 Harfli Kelimeler

Çakım, Çakış, Çıkış, Çıkma, Işıma, Kaçış, Kamçı, Kamış,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açış, Açkı, Akım, Akış, Aşçı, Aşık, Aşım, Çakı, Çıkı, Çıma, Işık, Işkı, Kaçı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aşı, Aşk, Çak, Çam, Kaç, Kam, Kaş, Kıç, Kış, Maç, Maş, Şak, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Aş,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.