ÇIKIŞAMAMAK (TDK)

boy ölçüşememek, eşit derecede olmamak: "Çene yarıştırmada ben seninle çıkışamam."- .

Çıkışamamak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIŞ Nedir?


1 . Çıkma işi: "Çiğ patatesle patlıcanı düşününüz, sıcak külden çıkışına bakınız, ne leziz yemektir."- R. H. Karay.
2 . Bir yerden çıkmak için kullanılan yer.
3 . Yokuş.
4 . Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması.
5 . Mezuniyet, okul bitirme.
6 . Çıkış belgesi.
7 . mecaz Beklenilmeyen bir sırada yapılan sert konuşma.
8 . askerlik Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti.
9 . askerlik Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı.
10 . spor Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

OLMAMAK Nedir?

), kimsesi olmamak.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜŞ Nedir?

Ölçme işi.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YARIŞ Nedir?


1 . Yarışma: "Bunlardan kaç babayiğit bu ölüm yarışını göze alabilir?"- T. Buğra.
2 . Yarışma, rekabet.

YARIŞTIRMA Nedir?

Yarıştırmak işi.

A A A I I K K M M Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çıkışamamak,

8 Harfli Kelimeler

Çakışmak, Çıkışmak, Kaçışmak, Kamaşmak, Kamışçık,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Çakışık, Çakışma, Çıkışma, Kaçamak, Kaçışma, Kakışma, Kamaşma, Kaşıkçı, Kaşımak, Şakımak,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Çakmak, Çıkmak, Işımak, Kaçmak, Kakıma, Kaşıma, Kımkım, Şakıma, Şamama,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Akmak, Akşam, Aşama, Aşmak, Çakım, Çakış, Çakma, Çamaş, Çıkak, Çıkık, Çıkış, Çıkma, Işıma, Kaçak, Kaçık, Kaçış, Kaçma, Kakaç, Kakıç, Kakım, Kakış, Kakma, Kamçı, Kamış, Kaşık, Maçka, Makak, Makam, Mamak, Şakak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açış, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akça, Akım, Akış, Akma, Amaç, Amma, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşma, Çakı, Çıkı, Çıma, Işık, Işkı, Kaça, Kaçı, Kaka, Kama, Maaş, Maça, Mama, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ama, Aşı, Aşk, Çak, Çam, Kaç, Kak, Kam, Kaş, Kıç, Kış, Maç, Maş, Şak, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Aş,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.