ÇÖZGÜCÜ (TDK)

Dokuma tezgâhına takılacak çözgüyü, bir halatı oluşturacak iplikleri çözen işçi.

Çözgücü kelimesi baş harfi Ç son harfi Ü olan bir kelime. Başında Ç sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ü , altıncı harfi C , yedinci harfi Ü . Başı Ç sonu Ü olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖZGÜ Nedir?

Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış.

DOKUMA Nedir?


1 . Dokumak işi, tekstil: "Halı dokuma sanatı. Dokuma sanayisi."- .
2 . Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden dokunan bez.
3 . sıfat Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen.
4 . sıfat Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş).
5 . mecaz Yapı, oluşum: "Bunun için bu ad yıllara dayanacak, boyası has, dokuması sağlam bir ad olmalı, dedim."- M. Ş. Esendal.

HALA Nedir?

Birine göre babasının kız kardeşi.

HALA Nedir?

şimdiye dek ya da o zamana dek, °henüz.

HALAT Nedir?

Kenevirden yapılmış çok kalın ip.

İPLİK Nedir?


1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: "İpek ipliği. Pamuk ipliği."- .
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

C G Z Ç Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çözücü, Göçücü,

5 Harfli Kelimeler

Çözgü, Gözcü,

4 Harfli Kelimeler

Göçü, Gücü, Özgü, Üçüz, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Cüz, Çöz, Göç, Göz, Güç, Güz, Öcü,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Öz, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.