ÇÖZÜMSÜZLÜK (TDK)

Çözümü olmama durumu.

Çözümsüzlük kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖZÜM Nedir?


1 . Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur."- Anayasa.
2 . matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3 . matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

K L M S Z Z Ç Ö Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çözümsüzlük,

8 Harfli Kelimeler

Çözümsüz, Sözlükçü,

7 Harfli Kelimeler

Çözülüm, Kümülüs, Ölçüsüz, Ölümsüz, Sülükçü, Sümüklü, Üzümsüz,

6 Harfli Kelimeler

Küsülü, Sözlük, Üçüzlü, Üzümlü, Üzümsü,

5 Harfli Kelimeler

Çöküm, Çözük, Çözüm, Kösçü, Öksüz, Ölçüm, Özlük, Söküm, Sözlü, Sülük, Sümük, Süzük, Üçlük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Küsü, Lüks, Mülk, Öçlü, Öküz, Ölçü, Ölük, Ölüm, Özlü, Üçlü, Üçüz, Ülkü, Ümük, Üzüm,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çöz, Çük, Kös, Köz, Kül, Küs, Lök, Lös, Lük, Ölü, Söz, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Öz, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.