ÇÖZÜLÜŞ (TDK)


1 . Çözülme işi: "Düğümün çözülüşü."- .
2 . Eriyerek gevşeme: "Buzların çözülüşü."- .
3 . mecaz Yıkılış: "Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşü."- .
4 . mecaz Dağılış: "Düşman ordusunun çözülüşü."- .

Çözülüş kelimesi baş harfi Ç son harfi Ş olan bir kelime. Başında Ç sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi Ü , yedinci harfi Ş . Başı Ç sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖZÜLME Nedir?


1 . Çözülmek işi.
2 . askerlik Savaşta, gerideki savunma hattına çekilmek isteyen birliğin düşmandan sıyrılması.
3 . dil bilgisi Bir sesin boğumlanmasından sonra organların eski duruma geçmesi.
4 . ruh bilimi Kişilik, karakter vb. bir bütünde birliğin bozulması durumu: "Bütün bu değişmelerin başıboş bırakılması, bir anarşi, bir çözülme hâline gelmesi güzel değildir."- O. S. Orhon.

ÇÖZÜLÜŞ Nedir?


1 . Çözülme işi: "Düğümün çözülüşü."- .
2 . Eriyerek gevşeme: "Buzların çözülüşü."- .
3 . mecaz Yıkılış: "Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşü."- .
4 . mecaz Dağılış: "Düşman ordusunun çözülüşü."- .

DAĞILIŞ Nedir?


1 . Dağılma işi, çözülme: "Düşman ordusunun dağılışı."- .
2 . Yıkılış, çöküş: "Hun İmparatorluğu'nun dağılışı."- .

GEVŞEME Nedir?


1 . Gevşemek işi, relaks.
2 . mecaz İsteğin, çabanın, ciddiyetin azalması: "Vicdan hürriyetine değil, ahlak gevşemesine şahit oluyoruz."- H. C. Yalçın.
3 . biyoloji Kalbin atmasında kasılmadan sonra gelen dinlenme ve içine kan dolma dönemi.
4 . ekonomi Para piyasasında değer yitimi: "Uluslararası piyasalarda doların gevşemesi iç piyasalara yansıdı."- .
5 . ruh bilimi Gerilen kasların veya öfke, kaygı, korku vb. coşkularla artan ruhsal gerilimin normal duruma gelmesi.
6 . spor Gerilmiş vücut bölümlerinin, direnci olmadan kendi ağırlıklarıyla, bazı hareketlerle yeniden kendi durumuna gelmesi, gerilme karşıtı.

İMPARATOR Nedir?

Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ORDU Nedir?


1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay.
3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.
4 . Çok sayıda insan, kalabalık.

YIKI Nedir?

Harabe: "Hazine boş, millet yoksul, ülke bir yıkılar yığını idi."- F. R. Atay.

YIKILIŞ Nedir?

Yıkılma işi: "Alman denizinden Türk denizine doğru bir yıkılış, büyük bir yıkılış vardı."- F. R. Atay.

L Z Ç Ö Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çözülüş,

5 Harfli Kelimeler

Çözüş, Ölçüş,

4 Harfli Kelimeler

Öçlü, Ölçü, Ölüş, Özlü, Üçlü, Üçüz, Ülüş,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çöz, Çüş, Ölü, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Öz, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.