ÇÖPLÜK (TDK)

Çöplerin atıldığı veya biriktirildiği yer, çöp tenekesi, küllük, süprüntülük, gübürlük, mezbele mezbelelik: "Biz çocukken buraları çöplüktü, baldıranlıktı."- M. Ş. Esendal.

Çöplük kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K . Başı Ç sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATIL Nedir?


1 . Tembel.
2 . İşsiz, aylak.
3 . Etkisiz, işe yaramaz.
4 . fizik Süreduran.

BALDIR Nedir?


1 . Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik: "Dizlerinde, baldırlarında sızı kalmadı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı.

BALDIRAN Nedir?


1 . Maydanozgillerden, nemli yerlerde yetişen zehirli bitkilerin ortak adı, ağı otu, baldırgan (Conium maculatum): "Döndüğümde karımın mezarını dolduran otları, baldıranları kendi elimle ayıkladım."- A. Gündüz.
2 . Bu bitkiden çıkarılan zehir, şeytantersi.

BALDIRANLIK Nedir?

Baldıranın çokça yetiştiği yer: "Biz çocukken buraları çöplüktü, baldıranlıktı."- M. Ş. Esendal.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BURALARI Nedir?

bu yerler.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

ÇÖPLÜ Nedir?


1 . Sapı olan (üzüm vb.).
2 . Çöple, süprüntüyle karışmış.

ÇÖPLÜK Nedir?

Çöplerin atıldığı veya biriktirildiği yer, çöp tenekesi, küllük, süprüntülük, gübürlük, mezbele mezbelelik: "Biz çocukken buraları çöplüktü, baldıranlıktı."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

KÜLLÜ Nedir?

İçinde veya üzerinde kül bulunan.

KÜLLÜK Nedir?


1 - Kül ve süprüntü atılan yer.
2 - Sigara tablası.
3 - Kazan ve sobada küllerin döküldüğü yer.

MEZBELE Nedir?


1 . Çöplük: "Köyün mezbelesinde, köpek enikleriyle insan yavruları birbirine karışmış, oynaşıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Aşağılık ve kötü durum.

MEZBELELİK Nedir?

Çöplük.

SÜPRÜNTÜ Nedir?


1 . Temizlik yapıldığında toplanan toz ve çöp, çer çöp: "Elinde tuttuğu, içi süprüntü dolu faraşı merdivenlerin dibine boşalttı."- E. E. Talu.
2 . mecaz Bayağı, aşağılık şey veya kimse.

SÜPRÜNTÜLÜK Nedir?

Çöplük: "Tamirden evvel Yeşil Cami bir harabe, bir süprüntülük idi."- A. Haşim.

TENEKE Nedir?


1 . Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac.
2 . sıfat Bu sacdan yapılmış: "Teneke maşrapa. Teneke faraş."- .
3 . Bu sacdan yapılan, yaklaşık yirmi litre hacmindeki kap.
4 . sıfat Bu kabın aldığı miktarda olan: "Köpek, balıkçının kumsalda bir çalı ateşi üzerinde kaynamakta olan bir teneke katranını devirmişti."- R. N. Güntekin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

K L P Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çöplük,

5 Harfli Kelimeler

Çöplü, Pöçük,

4 Harfli Kelimeler

Öçlü, Ölçü, Ölük,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çöp, Çük, Kül, Küp, Lök, Löp, Lük, Lüp, Ölü, Pöç,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.