ÇÖMLEKÇİLİK (TDK)

Çanak, çömlek, testi vb. yapma sanatı, seramikçilik.

Çömlekçilik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi M , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇANAK Nedir?


1 . Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap: "Oradaki sigara çanağından bir Gelincik alıp yaktıktan sonra anlattı."- B. Felek.
2 . Göz çukuru: "Kanlı çanaklarından fırlayan iri parlak gözleri, pek korkunç bakıyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . bitki bilimi Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü.
4 . coğrafya Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi.
5 . sıfat, mecaz Göstermelik, yalan yanlış, önceden belirlenmiş sonucu almaya yönelik: "O sayfaları hazırlayanlar karşımızdaki cephenin dolduruşuyla bir çanak anket düzenlediler."- R. Erduran.

ÇÖMLEK Nedir?

Toprak tencere: "Elinde bir çömlek sadeyağla gelip pazar yerine oturduğu görülmüş."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SERA Nedir?

Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser (II).

SERAMİK Nedir?


1 . Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne.
2 . sıfat Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan.

SERAMİKÇİ Nedir?

Seramikle uğraşan kimse.

SERAMİKÇİLİK Nedir?


1 . Seramik yapma sanatı.
2 . Çömlekçilik.

TESTİ Nedir?


1 . Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı: "Kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük."- R. H. Karay.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

E K K L L M Ç Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çömlekçilik,

8 Harfli Kelimeler

Çiçeklik, Çömlekçi,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çelikli, Çelimli, Çiçekli, Çilekçi, Çilekli, Elçilik, İçilmek, Keçilik, Kemikli, Kölelik, Ölçekli,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çileli, Çimçek, Çökmek, Çömlek, İçelli, İçilme, İkilem, Kellik, Kemlik, Kimlik, Klikçi, Köleli, Ökçeli, Ökelik, Ölçmek,

5 Harfli Kelimeler

Çekiç, Çekik, Çekim, Çelik, Çelim, Çemiç, Çiçek, Çilek, Çilli, Çimek, Çökek, Çökel, Çökme, Çömçe, Ekili, Elçim, Ellik, Emlik, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, Kelik, Kelli, Kemik, Kilim, Killi, Köçek, Kömeç, Mekik, Melik, Miçel, Milel, Milli,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Elçi, Elik, Elim, Elli, Emik, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, Keçi, Kile, Kimi, Klik, Köle, Lime, Ökçe, Ölme,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çil, Çim, Çöl, Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kik, Kil, Kim, Kök, Lim, Lök, Meç, Mil, Öke,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Öç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.