ÇÖKEL (TDK)


1 . Taşan bir suyun çekildikten sonra bıraktığı tortu.
2 . kimya Çökelti.

Çökel kelimesi baş harfi Ç son harfi L olan bir kelime. Başında Ç sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi L . Başı Ç sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇÖKEL Nedir?


1 . Taşan bir suyun çekildikten sonra bıraktığı tortu.
2 . kimya Çökelti.

ÇÖKELTİ Nedir?

Çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökel, tortu, toput, rüsup.

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TORTU Nedir?


1 . Çökelti: "Perver'in getirdiği su içinde fazla tortu görerek bardağı rıhtımın taşına attı."- .
2 . mecaz Bir şeyin bayağı, işe yaramaz duruma gelmiş olanı: "Babam isyanla bulanmış ruhunun bütün tortularını bana bırakıp gitmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . mecaz Bir topluluğun soysuzlaşmış üyeleri.
4 . mecaz Kalıntı: "Baş ağrısı ile kalkmanız da olası. Her eğlencenin o kadar tortusu olacak artık."- H. Taner.

E K L Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Çökel, Ölçek,

4 Harfli Kelimeler

Köle, Ökçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çöl, Elk, Kel, Lök, Öke,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Ke, Le, Öç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.