Sonunda ÜS olan 47 kelime var. ÜS ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ÜS olan kelimeler listesine ya da başında ÜS olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Başlıgöğüs, Ordinaryüs, Prospektüs,

9 Harfli Kelimeler

Enfarktüs, Hipotenüs, Konsensüs, Okaliptüs, Troleybüs,

8 Harfli Kelimeler

Menisküs, Tahassüs, Takallüs, Tecessüs, Teneffüs, Teşebbüs, Vitellüs,

7 Harfli Kelimeler

Kosinüs, Kümülüs, Midibüs, Minibüs, Omnibüs, Öngöğüs, Papirüs, Tecanüs, Teessüs, Tevarüs, Tümülüs,

6 Harfli Kelimeler

Abaküs, Kaktüs, Otobüs, Pürmüs, Sündüs, Uranüs,

5 Harfli Kelimeler

Kilüs, Kimüs, Pesüs, Sinüs, Sülüs, Tifüs, Timüs, Venüs, Virüs,

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Obüs,

3 Harfli Kelimeler

Küs, Süs,

2 Harfli Kelimeler

Üs, Üs,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ORDİNARYÜS

Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvan.

SİNÜS


1 . Organların veya dokuların arasında bulunan boşluklar.
2 . matematik Trigonometrik bir çember üzerine taşınmış bir yayın ucunun ve bu yaya karşılık olan merkez açısının ordinatı.

SÜLÜS


1 . Üçte bir.
2 . isim Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı: "Havadaki bu ince duman yığını tıpkı girift bir sülüs yazıya benziyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . isim, askerlik Erata yolculuklarda indirim sağlayan belge.

PAPİRÜS


1 . Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitki (Cyperus papirus).
2 . Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kâğıt.

TENEFFÜS


1 . Solunum.
2 . Temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara: "Bizim mektebin teneffüs saatlerini hatırlatan bu kısa konuşma aralarında..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

OKALİPTÜS

Mersingillerden, asıl yurdu Avustralya olan, boyu 100 m'yi aşabilen, toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç (Eucalyptus globulus).

ÜS

Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı; 5
3 anlatımında
3 rakamı üstür.

TEŞEBBÜS

Girişim, girişme: "Devlet konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler."- Anayasa.

ABAKÜS


1 . Sayı boncuğu.
2 . mimarlık Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ENFARKTÜS

Bir organda, bir atardamarın, doku bozukluğu sonucu kan pıhtısı ile tıkanması: "Kalp enfarktüsü. Akciğer enfarktüsü."- .

TİFÜS

Bitle geçen, ortalama on beş gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma.

KAKTÜS

Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus).

URANÜS

Güneşe uzaklık sırasında yedinci olan ve güneş çevresindeki dolanımını seksen dört yılda tamamlayan gezegen.

SÜNDÜS

İpin yanı sıra altın ve gümüş tellerle dokunan, kaftan ve giysi dikiminde kullanılan bir tür ipekli kumaş.

TAHASSÜS

Duygulanma, duygulanım: "Tahassüsünü ancak bu sakin gözyaşlarıyla ifade etti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TROLEYBÜS

Şehir içi yollarda, bir hava hattından elektrik akımı alarak çalışan otobüs, telli otobüs, boynuzlu.

TECESSÜS


1 . Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma: "Yahya Kemal tecessüsü, üstelemeyi Doğuluların bir kusuru olarak görür."- S. Birsel.
2 . Merakını gidermeye çalışma, görme, anlama merakı: "Yenemediğim bir tecessüs beni, bu iki sefilin yanına kadar sürükledi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ANÜS

Sindirim sisteminin sonunda bulunan ve dışkının atılmasına yarayan çıkış deliği, makat, şerç.

TEVARÜS


1 . Bir kimseden miras kalma, mirasa konma.
2 . Kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme.

BAŞLIGÖĞÜS

Kabuklularda ve örümceğimsilerde baş ve göğüsün birbirine kaynaşmasıyla oluşan ön bölüm.