Sonunda ÜR olan 101 kelime var. ÜR ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ÜR olan kelimeler listesine ya da başında ÜR olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Görülmüştür, Hidrokarbür,

10 Harfli Kelimeler

Beyazkömür, Konjonktür, Pirogravür,

9 Harfli Kelimeler

Altkültür, Irakgörür, Karikatür, Literatür, Uzakgörür,

8 Harfli Kelimeler

Başmüdür, Çükündür, Garnitür, Kompütür, Külüstür, Minyatür, Prosedür, Strüktür, Tagayyür, Tahaccür, Tahammür, Tahassür, Takarrür, Tebellür, Tefekkür, Tehevvür, Tekebbür, Tekerrür, Tekessür, Tenevvür, Tesettür, Teşekkür, Tevettür, Tezekkür,

7 Harfli Kelimeler

Avantür, Çözünür, Düşünür, Fikstür, Flüorür, Görünür, Manikür, Oksiyür, Pedikür, Siyanür, Teehhür, Teessür, Tefahür, Tenafür, Tevatür, Tezahür, Uvertür, Uzgörür,

6 Harfli Kelimeler

Alttür, Bordür, Bromür, Broşür, Gravür, Hırgür, Hidrür, İyodür, Karbür, Klorür, Kültür, Merkür, Montür, Nervür, Reomür, Sansür, Sülfür, Tellür, Tentür,

5 Harfli Kelimeler

Böbür, Böğür, Bücür, Çöğür, Çükür, Dünür, Figür, Gipür, Kömür, Kupür, Küfür, Löpür, Mezür, Müdür, Mühür, Özgür, Pelür, Püsür, Pütür, Sürür, Tümür,

4 Harfli Kelimeler

Öbür, Öğür, Ömür, Öşür,

3 Harfli Kelimeler

Gür, Hür, Kür, Pür, Tür,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEZAHÜR


1 . Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma: "Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Belirti: "Bu hasretin garip tezahürleri de vardı."- P. Safa.

GARNİTÜR


1 . Et veya balık gibi asıl yemeğin yanına eklenen sebze, patates vb. yiyecekler.
2 . Herhangi bir şeyi ona uygun nitelikte tamamlayan nesne.
3 . Giyecekleri süslemek için eklenen şey, süs.

KÜFÜR


1 . Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü: "Neydi o kaba saba konuşmalar, o çirkin küfürler!"- A. İlhan.
2 . din b. (***) Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme.

ÇÖĞÜR

İri gövdeli, kısa saplı bir tür halk sazı: "Çöğür şairleri."- . çöğür (II) isim, bitki bilimi
1 . Maydanozgillerden bir çeşit dikenli yaban bitkisi.
2 . Tohumdan yetişmiş küçük fidan: "Dut çöğürü."- .

MONTÜR


1 . Çeşitli takılarda taşın yerleştirildiği çerçeve.
2 . Vazo, duvar saati, ayna vb. eşyayı korumak veya kullanışını kolaylaştırmak için yapılan metal, bronz, gümüş çerçeve veya örgü.

HÜR


1 . Özgür: "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim."- T. Fikret.
2 . zarf Özgür bir biçimde: "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım."- M. A. Ersoy.

TÜR


1 - Çeşit.
2 - Ortak özellikleri olan bireylerin tümü, cinslerin ayrıldığı bölüm .
3 - Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram.
4 - Türlü.

KONJONKTÜR


1 . Geçerli durum.
2 . Her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç: "Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir."- H. Taner.

BÖBÜR


1 . Memelilerden, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı hayvan (Hyrax syriensis).
2 . mecaz Böbürlenme, kibir: "Evet ağzı ile değilse de sakalı ile böyle der, kendine için için böyle bir üstünlük böbürü yaratırdı."- H. Taner.

BORDÜR


1 . Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar.
2 . Genellikle giyim kuşam malzemesindeki kenar süsü.
3 . Cilt kapağındaki kalın çizgiler.
4 . Banyo, tuvalet, mutfak vb. ıslak zeminlerde duvar döşemeleri arasına konan motifli bir tür fayans.

GÜR


1 . Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran: "Gür, kumral saçlarının çerçevelediği narin yüzü kıpkırmızı idi."- Ö. Seyfettin.
2 . Bol, verimli, feyyaz: "Oralarda deve dikenleri ve çalı süpürgeleri gür, yeşil, pembe bitmişti."- S. F. Abasıyanık.

UVERTÜR


1 . Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça.
2 . Pokerde oyuna başlayabilmek için gerekli el: "Uvertürün nedir?"- Y. Z. Ortaç.

TEESSÜR


1 . Üzüntü: "Bunun üzerine Naim Efendi ikide bir teessürden boğulan bir sesle söylemeye başladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Duygulanım.

GRAVÜR


1 . Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniği.
2 . Bu teknikle yapılmış resim.

REOMÜR

Suyun buz tutması 0 °C, kaynaması 80 °C olarak esas alınıp ikisi arası seksen eşit parçaya bölünerek elde edilen sıcaklık birimi.

LİTERATÜR


1 . Edebiyat.
2 . Kaynak: "Alman subaylarıyla ilerlettiği Almancası ile askerî literatürü günü gününe takip eder."- H. Taner.

TELLÜR

Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6,2
4 olan, 450 °C'de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Te).

DÜŞÜNÜR

Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir: "Bu ülkenin düşünürleri az değil."- .

HIRGÜR

Geçimsizlik, kavga: "Tiyatrocular arasında hırgür eksik olmaz ama her şey sonunda tatlıya bağlanır, bilmez misin?."- A. İlhan.

TAHASSÜR

Kavuşmak istenen şey veya kimse için üzülme, özlem: "Neveser'in gönlünde elem bulaşığı bir tahassür, bir hicran..."- A. İlhan.