Sonunda ÜR olan 6 harfli 20 kelime var. ÜR ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ÜR olan kelimeler listesine ya da başında ÜR olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MERKÜR
...
SANSÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükûmetçe önceden denetlenmesi işi, yayın ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sıkı denetim
 2. Denetleme işini yapan kurul

BORDÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar
 2. Genellikle giyim kuşam malzemesindeki kenar süsü
 3. Cilt kapağındaki kalın çizgiler
 4. Banyo, tuvalet, mutfak vb. ıslak zeminlerde duvar döşemeleri arasına konan motifli bir tür fayans

GRAVÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniği
 2. Bu teknikle yapılmış resim

REOMÜR

 1. [isim] Suyun buz tutması 0 °C, kaynaması 80 °C olarak esas alınıp ikisi arası seksen eşit parçaya bölünerek elde edilen sıcaklık birimi

KÜLTÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
  • "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir." (Etem İzzet Benice)
 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü
  • "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir." (Salâh Birsel)
 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi
 4. Bireyin kazandığı bilgi
  • "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."
 5. Tarım
 6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme

MONTÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeşitli takılarda taşın yerleştirildiği çerçeve
 2. Vazo, duvar saati, ayna vb. eşyayı korumak veya kullanışını kolaylaştırmak için yapılan metal, bronz, gümüş çerçeve veya örgü

KLORÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Klorun, oksijen ve flor dışındaki element veya birleşiklerle yaptığı birleşik

BROŞÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle bir şeyi tanıtmayı amaçlayan, sayfa sayısı az, küçük kitap, risale

TENTÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alkolün bir veya birden çok bitki üstündeki eritici etkisi sonucu elde edilen sıvı ilaç
  • "İyot tentürü."

HIRGÜR

 1. [isim] Geçimsizlik, kavga
  • "Tiyatrocular arasında hırgür eksik olmaz ama her şey sonunda tatlıya bağlanır, bilmez misin?." (Atilla İlhan)

SÜLFÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kükürdün başka bir elementle yaptığı birleşik

HİDRÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir element veya birleşikle hidrojen birleşimi

BROMÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bromhidrik asidin tuzu veya eteri

TELLÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6,24 olan, 450 °C'de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Te)

İYODÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İyodun bir element veya bir birleşikle verdiği birleşim

FLORÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Florun başka bir elementle verdiği ikili birleşik

KARBÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karbonun başka bir elementle birleşmesinden oluşan madde

NERVÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir veya iki milimlik pili
 2. Direnci artıran çıkıntı
  • "Bazı demirlerin üzerinde nervür vardır."

OZONÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ozonun çift bağlı organik maddelerle meydana getirdiği katılma bileşiği

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü