Sonunda Ü olan 539 kelime var. Ü harfi ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ü harfi olan kelimeler listesine ya da başında Ü harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Kırlangıçdönümü,

13 Harfli Kelimeler

Değerdüşürümü, Geridönüşümlü, Özyaşamöyküsü, Sepetçisöğüdü,

12 Harfli Kelimeler

Amerikaüzümü, Çobanpüskülü, Denizotobüsü, Gerçeküstücü, Güvercingözü, Hayvankömürü, Katranköpüğü, Malmüdürlüğü, Mangalkömürü, Pekmezköpüğü, Yabansümbülü, Yüzgörümlüğü,

11 Harfli Kelimeler

Almangümüşü, Beşikörtüsü, Bölüştürücü, Çalıbülbülü, Çobandüdüğü, Denizköpüğü, Dünüştürücü, Düşündürücü, Helvacıkökü, İçsürdürücü, Karikatürcü, Kimyagöçümü, Madenkömürü, Menekşegülü, Renkkörlüğü, Yaşamöyküsü,

10 Harfli Kelimeler

Beygirgücü, Çavuşüzümü, Denizüzümü, Fırdöndülü, Frenküzümü, Garnitürlü, Gerçeküstü, Gümbürtülü, İkindiüstü, Kaktüsümsü, Kalburüstü, Keçisöğüdü, Keklikgözü, Kısırdöngü, Köpeküzümü, Lisansüstü, Minyatürcü, Odunkömürü, Olağanüstü, Özgürlükçü, Püskürtücü, Radyatörcü, Ruhçözümcü, Rüzgargülü, Sekizyüzlü, Süprüntücü, Sürdürümcü, Tabiatüstü, Tahammüllü, Tavukgöğsü, Tayfölçümü, Tereddütlü, Tevellütlü,

9 Harfli Kelimeler

Açıksözlü, Akşamüstü, Altınkökü, Altıyüzlü, Atatürkçü, Balıkgözü, Balköpüğü, Başörtülü, Bireyüstü, Bitkisütü, Çöktürücü, Deneyüstü, Denizgülü, Devedöşlü, Dikenüstü, Döküntülü, Dönüşümcü, Dönüşümlü, Dörtyüzlü, Düşüngücü, Eksenüstü, Eşgüdümcü, Eşgüdümlü, Görüntülü, Görünümlü, Götürümlü, Güldürücü, Gündönümü, Gürültücü, Gürültülü, Horozgözü, Hoşgörücü, Hoşgörülü, İnsanüstü, Japongülü, Karagözcü, Kireçsütü, Kokkömürü, Koyungözü, Köpürtücü, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Ayaküstü, Ayıüzümü, Bromürlü, Büklümlü, Ciharıdü, Cümbüşçü, Cümbüşlü, Çokyüzlü, Devetüyü, Diriörtü, Doğaüstü, Dördüncü, Dörtünlü, Duyuüstü, Dürbünlü, Düşürücü, Düzgüncü, Düzgünlü, Eleküstü, Epikürcü, Eşölçülü, Fırdöndü, Göçürücü, Götürücü, Gözlükçü, Gözlüklü, Gravürcü, Gülünçlü, Gümbürtü, Gümrükçü, Gümrüklü, Gündöndü, Gündüzcü, Gündüzlü, Günlükçü, Hintfulü, Hörgüçlü, Hüngürtü, Işıkgözü, İçgüdülü, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Düşkünü, Açgözlü, Alkollü, Arısütü, Atasözü, Ayıgülü, Ayıkökü, Balözlü, Barbekü, Başörtü, Başüstü, Besiörü, Bitümlü, Böbürtü, Böğürtü, Bölüngü, Bölüntü, Bölütlü, Bugünkü, Bükümlü, Bükünlü, Büküntü, Bürgülü, Büyüksü, Büzgülü, Camyünü, Cücüklü, Çöğürcü, Çöküntü, Çözgücü, Çözüntü, Dizüstü, Dökümcü, Dökümlü, Döküntü, Döngülü, Dönümlü, Dönüşlü, Dövüşçü, Düdüklü, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Balözü, Blöfçü, Bölücü, Bükülü, Bürülü, Büyücü, Büyülü, Çözücü, Dişözü, Dörtlü, Dövücü, Dürülü, Düşünü, Flütçü, Göçücü, Gömücü, Gömülü, Görklü, Görücü, Götürü, Güdücü, Günücü, İçgücü, İçgüdü, İşgücü, İşgünü, Köşklü, Kürkçü, Kürklü, Küsülü, Öbürkü, Ödünlü, Öğürtü, Öğütçü, Ölçülü, Ölümlü, Ölümsü, Ömürlü, Öngörü, Örgücü, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Büğlü, Büzgü, Çöpçü, Çöplü, Çörkü, Çörtü, Çözgü, Çünkü, Döngü, Dünkü, Dürtü, Dürzü, Düşçü, Düşkü, Düzgü, Golcü, Göncü, Görgü, Gözcü, Gözgü, Gözlü, Güçlü, Güllü, Günlü, Gürcü, Herrü, Kökçü, Köklü, Köksü, Köprü, Kösçü, Kösnü, Köycü, Köylü, Küflü, Küllü, Külsü, Küncü, Küplü, Kürsü, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Böcü, Bölü, Büyü, Dönü, Düğü, Dürü, Göçü, Gömü, Görü, Gücü, Güdü, Günü, Kötü, Küsü, Menü, Mönü, Öksü, Ölçü, Öncü, Örgü, Örtü, Övgü, Öykü, Özcü, Özgü, Özlü, Revü, Sezü, Sürü, Tülü, Üçlü, Ülkü, Ünlü, Ürkü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Öcü, Ölü, Örü, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Nü,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖZLÜ


1 . Gözü olan.
2 . Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan: "İri gözlü. Yeşil gözlü."- .
3 . Bölmesi veya gözleri olan: "Bu masa üç gözlüdür."- .
4 . Deliği olan: "Sık gözlü kalbur."- .

GÜNDÜZLÜ

Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), yatısız, nehari: "Akşam etütte yoklama yapılınca o kargaşalıkta iki açıkgöz arkadaşımızın gündüzlülere karışıp mektepten kaçtıkları anlaşıldı."- H. Taner.

ÜTÜ


1 . Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç.
2 . Bu araçla yapılan iş: "Garsonların yamalı bez ceketleri etüv ve ütü kokuyor."- F. R. Atay.

GÖÇÜCÜ


1 . Göçme işini yapan.
2 . Mevsimine göre yer değiştiren (hayvan).
3 . Genellikle şiddetli deprem sonrasında ağır hasara uğramış ve yıkılmak üzere olan (bina).
4 . mecaz Ölümü yakın olan.

KÖPRÜCÜ


1 . Köprü yapan kimse.
2 . askerlik Tombazlarla köprü kuran istihkâm kıtası.
3 . tarih Osmanlı ülkelerinde, özellikle ordunun geçeceği yollar üzerindeki köprüleri onarmak ve korumakla görevli takım.

DÜĞÜNCÜ


1 . Düğün sahibi, toycu.
2 . Düğün çağrıcısı.
3 . Düğüne katılan kimse: "Düğüncüler akşama kadar güneş altında pişmiş, bıkmış, yanmış oldukları için rakı sofrasına pekçe sokuldular."- M. Ş. Esendal.

KÖMÜRCÜ


1 . Kömür alıp satan veya odun kömürü yapan kimse: "Yoksul kömürcü olduğundan Amanos ormanlarının kurdu idi."- R. H. Karay.
2 . Vapurda, fabrikada, kalorifer dairesinde ocağa kömür atan işçi.

ÜFÜRÜKÇÜ

Okuyup üfleyerek hastalıkları savdığını ileri süren ve böylece bilgisiz kimseleri dolandıran düzenbaz kimse: "Eskiden üfürükçüler vardı, isteyenleri yere yatırıp pestil gibi çiğnerlerdi."- H. R. Gürpınar.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, cam göz, tokgözlü karşıtı: "Bir sürü dedikodudan çekindim, eksik olmasın muhtar pek açgözlü değilmiş."- A. Gündüz.

TÜRKÜ

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume: "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden."- C. S. Tarancı.

BÜZGÜ

Dikişte kumaşın bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğin çekilmesi ile oluşan, kumaşın bolluğunu azaltan sık, küçük kıvrım: "Büzgüleri gevşetti ve keseyi sağ eliyle altından tutarak..."- C. Uçuk.

MANTARÖZÜ

Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan, kimi bitki gözelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu nedenle gözelerin ölümüne ya da mantar oluşumuna yol açan madde.

İŞGÜCÜ


1 - Bir insanın yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümü.
2 - Bir toplumda çalışma yaşındaki üretime katılabilen ya da katılabilecek durumda olan nüfus.

SÜPRÜNTÜ


1 . Temizlik yapıldığında toplanan toz ve çöp, çer çöp: "Elinde tuttuğu, içi süprüntü dolu faraşı merdivenlerin dibine boşalttı."- E. E. Talu.
2 . mecaz Bayağı, aşağılık şey veya kimse.

DÖKÜNTÜLÜ


1 . Döküntüsü olan: "Ortalıkta yorgan, döşek, sandık, sepet; tıpkı yangından kaçmış ailelerin döküntülü, bıkkın tablosu..."- Ç. Altan.
2 . tıp (***) Deride döküntü ile görülen, döküntü ile beliren (hastalık).

YÜZLÜ


1 . Yüzü herhangi bir nitelikte olan: "Yanında ... kapkara yüzlü, bembeyaz dişli lakin çırılçıplak olmayan bir de zenci vardı."- R. H. Karay.
2 . mecaz Şımartılmış, yüz bulmuş (kimse).

IŞIKGÖZÜ


1 - Işıklandırıldığında madensel yüzeyden çıkan elektronlar yardımıyla çevrimde elektrik akımı oluşturan düzen.
2 - Üzerine ışık düştüğünde bunu elektrik erkesine çeviren aygıt, °fotosel.

RUHÇÖZÜMÜ

Kişinin bilinçaltında karmaşa durumunda bulunan ve kendini belli etmeksizin bir takım ruh hastalıklarına, yapı bozukluklarına yolaçan istek, anı ve imgeleri bilinç alanına çekerek zararsız duruma getirme yöntemi.

YAŞDÖNÜMÜ


1 - Kadınlarda doğurma yeteneğinin sona ermesi, °menapoz.
2 - Erkeklerde, erbezlerinin salgıladıkları hormon miktarının giderek azalması sonucu erkeğin cinsel gücünün azalması, °andropoz.

PARDÖSÜ

Serin havalarda öbür giysilerin üzerine giyilen, paltodan ince üstlük: "Sırtında kumaştan kül rengi bir pardösü, ayaklarında da alçak topuklu kahverengi ayakkabılarla çıktı."- Ç. Altan.