Sonunda ÜŞ olan 72 kelime var. ÜŞ ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ÜŞ olan kelimeler listesine ya da başında ÜŞ olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dışadönüş, Düşürülüş, Geridönüş, Götürülüş, Öldürülüş, Yenigümüş,

8 Harfli Kelimeler

İçedönüş, Öğütülüş, Sürdürüş, Sürtünüş, Taharrüş, Teşevvüş, Zebunküş,

7 Harfli Kelimeler

Böğürüş, Bükülüş, Büyütüş, Büyüyüş, Büzülüş, Çözülüş, Dökülüş, Dövülüş, Dürülüş, Düşünüş, Gömülüş, Görünüş, Götürüş, Küçülüş, Öksürüş, Öldürüş, Sökülüş, Sömürüş, Süpürüş, Sürülüş, Sürünüş, Süzülüş, Taayyüş, Yürüyüş,

6 Harfli Kelimeler

Cümbüş, Dürtüş, Öğürüş, Öğütüş, Övülüş, Sönmüş, Sürtüş, Ütülüş,

5 Harfli Kelimeler

Bölüş, Çöküş, Döğüş, Dönüş, Dövüş, Dünüş, Düşüş, Göçüş, Görüş, Gülüş, Gümüş, Kömüş, Ölçüş, Ölmüş, Örtüş, Pelüş, Rüküş, Söğüş, Söküş, Sövüş, Ürküş, Yüzüş,

4 Harfli Kelimeler

Ölüş, Öpüş, Ötüş, Övüş,

3 Harfli Kelimeler

Çüş,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÜŞÜNÜŞ


1 . Düşünme işi, mütalaa: "Bütün bu düşünüşler, Nihat'ı Muazzez'e olan kininden kurtaramıyordu."- P. Safa.
2 . felsefe İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi.

ÇÖZÜLÜŞ


1 . Çözülme işi: "Düğümün çözülüşü."- .
2 . Eriyerek gevşeme: "Buzların çözülüşü."- .
3 . mecaz Yıkılış: "Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşü."- .
4 . mecaz Dağılış: "Düşman ordusunun çözülüşü."- .

GÖRÜŞ


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

RÜKÜŞ

Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın): "Sadece kasabanın adam çekiştirmesinden başka bir şey bilmeyen seviyesiz ve rüküş kadınlarını tenkit ediyordu."- R. N. Güntekin.

DÖNÜŞ


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

GERİDÖNÜŞ

Bilimler tarihinin yalnızca olayların bir anlatısı olmadığı, bilimlerin güncel durumunu göz önünde tutan bir değerlendirme tarihi de olduğu yolundaki bağıntı.

SÖĞÜŞ


1 . Soğuk olarak yenen haşlanmış et.
2 . Üzerine yağ ve limon konulmadan ve birbirine karıştırılmadan yenen dilimlenmiş domates, salatalık vb.

DÖVÜŞ


1 . Dövme işi.
2 . Tokat, yumruk, tekme gibi saldırışlarla yapılan kavga: "Mektep çıkışlarında canavarca dövüşler olurdu."- Y. K. Beyatlı.

ÇÖKÜŞ


1 . Çökme işi, inhitat.
2 . Yıkılma: "Yapıların depremde çöküşü korkunçtu."- .
3 . Çömelip yere oturuş: "Devenin çöküşü."- .
4 . mecaz Devletlerin veya uygarlıkların son bulması, mahvolması, inhitat, dekadans: "Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yılları."- .

SÜRÜNÜŞ

Sürünme işi: "Kolay değil doğrusu, enginlerde kanat çırpmaya alışık bir kuşun böyle han avlularında sürünüşü."- H. Taner.

ÇÜŞ


1 . Yürüyen eşeği durdurmak için söylenen söz.
2 . argo Yakışıksız bir davranış karşısında söylenen kaba bir söz.

GÜMÜŞ


1 . Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,
5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı."- Y. K. Beyatlı.

ÖTÜŞ

Ötme işi: "Oturmuş, ağustos böcekleriyle kurbağaların tatlı tatlı ötüşlerini dinliyorduk."- O. C. Kaygılı.

BÜKÜLÜŞ

Bükülme işi: "Uzun ve yürüyüşü pek zarif bükülüşlerle dalgalanan genç bir kadındı."- H. E. Adıvar.

DÜŞÜŞ

Düşme işi: "Politikada iktidar antipatik olduğundan oradan düşüş insanı sempatik eder."- B. Felek.

BÖLÜŞ

Bölme işi: "Sağdan sola taksim etmiş örgüsün / Onar onar bölüşünü sevdiğim."- Ruhsati.

İÇEDÖNÜŞ

Kişiliğin gelişiminde dış dünya ile bağların zayıflayarak kendi benliğine yönelmesi.

GÜLÜŞ

Gülme işi: "Kalleşliğin binbir çeşidi apaçık görünüyordu bu gülüşte."- N. Ataç.

YÜZÜŞ

Yüzme işi: "Sevdalı yüzüşlerde yunuslar / Yol gösteriyordu."- Y. K. Beyatlı.

SÖVÜŞ

Sövme işi: "Ama sıtma doktoruna değil, kendisinedir bu sövüş."- T. Buğra.