Sonunda Ç olan 378 kelime var. Ç harfi ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ç harfi olan kelimeler listesine ya da başında Ç harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tepelidalgıç,

11 Harfli Kelimeler

Değiştirgeç,

10 Harfli Kelimeler

Doğrultmaç, Yalınkılıç,

9 Harfli Kelimeler

Başlangıç, Bellengeç, Bizlengiç, Bodurağaç, Çağırtmaç, Çalakılıç, Hercümerç, Hıncahınç, Kanırtmaç, Karaardıç, Kırlangıç, Kızılağaç, Kokarağaç, Merkezkaç, Merlengeç, Patlangaç, Pırlangıç, Püskürteç, Saklambaç, Sallangaç, Sığırtmaç, Vekilharç, Yanıltmaç, Yükselteç,

8 Harfli Kelimeler

Akçaağaç, Aldangıç, Atlambaç, Atlangıç, Bazlamaç, Belirteç, Benzeteç, Boşaltaç, Büyülteç, Çevirgeç, Dalkılıç, Dayangaç, Doğramaç, Dolambaç, Donduraç, Döndüreç, Eşbasınç, Gizilgüç, İndükleç, İstihraç, İstimzaç, İstintaç, Kaldıraç, Karaağaç, Katışmaç, Kavurmaç, Kındıraç, Kırkağaç, Kızılhaç, Kurutmaç, Melengiç, Menengiç, Müheyyiç, Mündemiç, Münderiç, Mürevviç, Nişangeç, Özdirenç, Pisirgeç, Sinenbeç, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Acıağaç, Ayırmaç, Ayırtaç, Başağaç, Bulamaç, Büyüteç, Dikeleç, Dipdinç, Dokunaç, Domalıç, Dönemeç, Evirgeç, Gepgenç, İhtilaç, İhtiyaç, İmtizaç, İzdivaç, Kıskanç, Kokoreç, Korkunç, Körağaç, Kurutaç, Sandviç, Satranç, Sıralaç, Sulamaç, Tiksinç, Tutamaç, Utangaç, Uyarlaç, Üstübeç, Üşengeç, Yırtmaç, Yürüteç,

6 Harfli Kelimeler

Akağaç, Artıuç, Ayıraç, Bağlaç, Bakraç, Basınç, Bilgiç, Bilinç, Birkaç, Boğunç, Burgaç, Çalgıç, Çelenç, Dağlıç, Dalgıç, Dalınç, Dayanç, Delgeç, Dışgöç, Dilmaç, Direnç, Dispeç, Duyunç, Gelgeç, Gelmiç, Gönenç, Güllaç, Gülünç, Güvenç, Hallaç, Hamlaç, Hartuç, Hörgüç, İğrenç, İlginç, İspenç, İstenç, Kaçgöç, Kakınç, Kapkaç, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Almaç, Alnaç, Andaç, Angıç, Ardıç, Argaç, Arkaç, Avunç, Ayraç, Ayrıç, Babaç, Badıç, Bakaç, Boduç, Çebiç, Çekiç, Çepiç, Daraç, Demeç, Dikeç, Doğaç, Döneç, Döveç, Duraç, Düzeç, Edinç, Eğmeç, Emmeç, Erinç, Erkeç, Ezinç, Gereç, Gömeç, Güleç, Gümeç, Güneç, Güveç, Haliç, Haraç, Hariç, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Ağaç, Akaç, Alıç, Amaç, Anaç, Araç, Ataç, Avuç, Avuç, Borç, Briç, Burç, Derç, Dinç, Eğiç, Emeç, Eviç, Felç, Ferç, Fevç, Genç, Gönç, Harç, Hınç, Hurç, İlaç, İneç, İzaç, Kerç, Kırç, Kirç, Konç, Linç, Murç, Oruç, Öveç, Punç, Skeç, Smaç, Sürç, Devamını Görüntüle

3 Harfli Kelimeler

Baç, Çeç, Evç, Geç, Güç, Haç, Hiç, İnç, Kaç, Koç, Maç, Meç, Meç, Piç, Pöç, Saç, Seç, Suç, Taç, Zaç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, İç, Öç, Üç,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AKAÇ


1 . Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç.
2 . Kanal, ark, su yolu.
3 . Yer altı su oluğu.

YÜZGEÇ


1 . Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ.
2 . sıfat, halk ağzında Suda iyi yüzen (kimse veya hayvan).

YAMAÇ


1 . Dağın veya tepenin herhangi bir yanı: "İndiğimiz yamacın eteğinde küçük ve eski bir köy var."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . halk ağzında Ön, kat, huzur: "Kız, hele beri gel yamacıma."- H. Taner.

GÜÇ


1 . Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, efor, kolay karşıtı: "Eski yazıyı öğrenmek güç bir işti."- .
2 . zarf Zorlukla: "Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

AĞAÇ


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ÖNLEÇ


1 - Araçların bir yerden bir yere geçmesini önlemek için konulan parmaklık biçimindeki engel, tantan, °bariyer.
2 - Bir çarpışmada taşıtın zarar görmesini önlemek için ön ve arkasına konan parça, °tampon.

PİRİNÇ


1 . Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa): "Oradaki uçsuz bucaksız pirinç bataklıklarının sahibidir."- R. N. Güntekin.
2 . Bu bitkinin besin olarak kullanılan taneleri.

YALVAÇ

Peygamber: "Kendini her şeyi önceden görmüş, biraz ermiş, biraz aziz, biraz yalvaç gibi hissediyor."- M. Mungan. Yalvaç -ç'ı özel, isim (ya'lvacı) Isparta iline bağlı ilçelerden biri.

KIRBAÇ

Tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı: "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı."- F. N. Çamlıbel.

BAŞLANGIÇ


1 . Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü: "Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor."- A. Ş. Hisar.
2 . edebiyat Ön söz, giriş, mukaddime.

SÜZGEÇ


1 . Sıvıları süzmeye yarayan araç, süzek.
2 . Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, süzek, filtre.
3 . Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça.

SATRANÇ

İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik siyah ve beyaz on altışar taşla oynanan bir oyun: "İki kişiyi birden satrançta mat ettim."- A. Gündüz.

DALGIÇ


1 . Deniz dibine inilebilecek özel donanımla su altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam.
2 . argo Başkasına ait olan bir şeyi habersiz alma huyunda olan kimse.

SARNIÇ


1 . Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu: "Birlikte kalenin sarnıcına kadar yürüdüler."- R. H. Karay.
2 . denizcilik Gemilerde bulunan sacdan yapılmış tatlı su deposu.

KİREÇ


1 . Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO): "Duvarlar kireç badanalı idi."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kalsiyum hidroksit, Ca(OH).

DÖNEMEÇ


1 . Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj: "Saffet Bey ilk dönemeci döner dönmez, yamağın eline cep saatimi tutuşturup şiddetli emir verdim."- A. Gündüz.
2 . mecaz Bir durum, tutum, davranış ve düşüncedeki aşama.

MİZAÇ


1 . Huy, yaradılış, tabiat, karakter: "Birdenbire mizacı değişen Sabri'yi kadınlardan bile tanımayan kalmadı."- Ö. Seyfettin.
2 . eskimiş İnsan vücudunun fizyolojik yapısı, sağlık.

TURUNÇ


1 . Turunçgillerden, bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen, kışın yaprağını dökmeyen bir ağaç, narenç (Citrus aurantium amara).
2 . Bu ağacın portakala benzeyen, suyu acımtırak meyvesi.

ÜSTÜBEÇ

Boyacılıkta kullanılan zehirli, bazik kurşun karbonat: "Gündüz yüzünün kızıllığını örtmek için sürdüğü kalın pudra tabakası âdeta bir üstübeç maskesini hatırlatıyordu."- H. E. Adıvar.

DOLAMBAÇ


1 . Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı: "Bu yolun dolambaçları çoktur."- .
2 . anatomi İç kulak.
3 . halk ağzında Başlık: "Atımı bağladım darağacına / Perçemim dolaştı dolambacıma."- Halk türküsü.